Jemen

Jemen är beläget på i söder på den arabiska halvön. Visserligen har Jemen råolja, men landet har inte alls haft samma ekonomiska utveckling som övriga stater på halvön. Tvärtom hör Jemen till de fattigaste länderna i Asien. De pågående inre striderna har ytterligare ökat fattigdomen och tvingat många människor på flykt.

Fakta

Statsskick
Republik
Yta
527 968 kvadratkilometer
Huvudstad
Sanaa
Religion
99 procent är muslimer, de flesta sunni
Invånare
27,3 miljoner
BNP/Invånare
2 700 US-dollar
Språk
Arabiska
UNDP/HDI
Rangordning: 160, Index 0,498
Ratificerade kärnkonventioner:
29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 och 182

Den fackliga situationen: 

I Jemen slogs två tidigare fackliga organisationer samman till en statskontrollerad centralorganisation i samband med enandet av Nord- och Sydjemen. Den nya organisationen General Federation of Workers' Trade Union of Yemen (GFWTUY) tillhör IFS och uppger att man för närvarande har omkring 350 000 individuella medlemmar. På grund av väpnat våld och politiskt kaos är dock den fackliga situationen ytterst oklar. Strejker är tillåtna enligt lagen, men omgärdas av hårda restriktioner. Det är vidare vanligt att privata arbetsgivare förbjuder de anställda att organisera sig fackligt. Internationella Fackliga Samorganisationen (IFS) har rapporterat om inskränkningar i de fackliga rättigheterna.

Fackliga organisationer: 

General Federation of Workers' Trade Union of Yemen (GFWTUY).

Mats Wingborg, uppdaterat 2016

Historia: 

De tidigare staterna Nordjemen och Sydjemen enades och bildade en gemensam stat 1990. Al-Qaida bildade en grupp i landet 2006 som kallas Al-Qaida på den arabiska halvön (AQAP). I den norra delen av landet har den shiitiska Huthi-gruppen trappat upp det militära våldet. Under 2012 övertog Huthi-grupperna kontrollen över huvudstaden Sana. Presidenten Abd Rabu Mansur Hadi har flyttat sin maktbas till Aden i den sunnitiskt dominerade södra delen av landet. I dessa delar av landet kontrollerar också AQAP stor områden. Den militära konflikten har drivit många människor på flykt, både inom landet och till andra länder. Kriget har också skapat en ökad fattigdom och brist på livsviktiga förnödenheter.

Statsskick och politik: 

Jemen är en republik med flerpartisystem. På grund av de inre väpnade striderna befinner sig politiken i ett tillstånd av kaos. Landets rådande grundlag skrevs efter enandet av Nord- och Sydjemen 1991.

Ekonomi: 

Jemen är ett fattigt land. Huvuddelen av invånarna har bara gått i skolan några få år. Sysselsättningen domineras av jordbruk och BNP per capita är lägre än i Laos. Viktiga exportvaror är råolja, kaffe och bomull. En stor del av arbetskraften är migrantarbetare i andra länder i regionen.

Världsfackets rättighetsindex
1
2
3
4
5
5+
5+ - Trade rights index 5+ short
Läs mer
5+ - Världsfacket ITUC:s Global Rights Index rankar världens sämsta länder att arbeta i. Indexet omfattar 142 länder som rankas på en skala mellan 1 och 5. Betyg 1 är bäst och 5 är sämst. Rankingen baseras på graden av respekt för de mänskliga rättigheterna i arbetslivet. 5+ betyder kollapsad rättsstat. Ingen garanti för rättigheter.