Azerbajdzjan

Fakta

Statsskick
Republik
Yta
86 600 kvadratkilometer
Huvudstad
Baku
Religion
95 procent av befolkningen är muslimer
Invånare
9,9 miljoner
BNP/Invånare
17 500 dollar
Språk
90 procent av befolkningen talar azerbajdzjani, därutöver talas ryska mm
UNDP/HDI
Rangordning 78, index 0,759
Ratificerade kärnkonventioner:
29 - 87 - 98 - 100 - 105 - 111 - 138 - 182.
Den fackliga situationen: 

Den fackliga landsorganisationen i Azerbajdzjan, AHIK (Azerbaycan Hemkarlar Ittifaqlari Konfederasiyasi), blev en oberoende organisation i samband med att landet blev självständigt. Men den inre reformeringen av den fackliga strukturen har inte varit lika djuplodande som i Östeuropa.

AHIK har nära band till statsapparaten och är inte benägen att ta konflikter med regeringen. För närvarande redovisar AHIK att man har 1,3 miljoner medlemmar.

Huvudfrågor för AHIK är att stärka de anställdas sociala skydd. AHIK uppfattar i synnerhet den höga arbetslösheten som ett avgörande problem. AHIK kräver reformer för att underlätta möjligheten att söka jobb utomlands.
 

Fackliga organisationer: 

Fackföreningsrörelsen följer samma mönster som landet i övrigt. AHIK har följdriktigt utvecklat nära kontakter med den turkiska fackföreningsrörelsen.

Det finns sammantaget en stark facklig potential i Azerbajdzjan. I jämförelse med kringliggande länder är den fackliga organisationsgraden hög i Azerbajdzjan.

I synnerhet kan fackföreningsrörelsen bli en betydande kraft om den inre reformeringen av rörelsen tar fart.
AHIK är medlem i världsfacket ITUC.

Historia: 

Efter Sovjetunionens kollaps 1991 blev Azerbajdzjan självständigt. En viss spänning råder till grannlandet Armenien. Särskilt beträffande området Nagorno-Karabach, som ligger i Azerbajdzjan men vars befolkning i huvudsak är armenisk.

1994 slöts en vapenvila mellan Azerbajdzjan och Armenien och sedan dess har de väpnade konflikterna försvunnit. I Azerbajdzjan finns omkring hundratusentals interna flyktingar som ett resultat av konflikten. Invånarna i Azerbajdzjan är av turkisk härkomst och en majoritet är muslimer.

Statsskick och politik: 

Officiellt är Azerbajdzjan är officiellt en demokratisk republik, men i realiteten har presidenten en mycket stor makt. De hölls politiska val i landet, men de för återkommande hård kritik av internationella valobservatörer. Fram till 2003 var Gejdar Alijev prisedent. Efter hans död har ämbetet övertagits av hans son, Gejdar Alijev.  

Ekonomi: 

Landets viktigaste ekonomiska tillgång är oljan. Under de senaste decennierna har försäljningen av olja ökat för varje år. Den utbredda korruptionen har emellertid förhindrat att intäkterna av oljan har kommit hela befolkningen tillgodo.

Azerbajdzjans handel med Ryssland och andra delar av det forna Sovjetunionen har successivt minskat medan handeln med Turkiet och i viss mån även med EU har ökat. En inre reformering av ekonomin har genomförts, men marknadsreformerna har inte varit lika långtgående som i Östeuropa.

Senast uppdaterad: 

2017 av Mats Wingborg
För mer info kontakta info@uniontounion.org