Belarus

Belarus (eller Vitryssland) är en auktoritär stat med avsaknad av demokrati. Landet styrs av den så gott som enväldige presidenten Alexander Lukasjenko, som också kontrollerar landets största fackliga organisation. År 2015 fick den belarusiska författaren Svetlana Aleksijevitj nobelpriset i litteratur.

Fakta

Statsskick
Republik
Yta
207 600 kvadratkilometer
Huvudstad
Minsk
Religion
En majoritet av invånarna är ryskt-ortodoxt kristna, därutöver finns bland annat katoliker
Invånare
9,5 miljoner
BNP/Invånare
18 200 US-dollar
Språk
Ryska och vitryska är officiella språk
UNDP/HDI
Rankat 53 av världens stater, index 0,786
Ratificerade kärnkonventioner:
29, 87, 98, 100, 105, 111, 138, 182

Den fackliga situationen: 

Förföljelsen av den belarusiska fackföreningsrörelsen har förvärrats under de senaste åren. Staten ingriper systematiskt i det fackliga arbetet. Syftet är att tysta alla rörelser som är kritiska mot regimen. Flera fackliga företrädare har fängslats. Andra har avskedats eller utsatts för hot.

Det existerar två fackliga centralorganisationer i Belarus. Den i särklass största är Federation of Trade Unions of Belarus (FTUB) med omkring fyra miljoner medlemmar. FTUB är en omorganiserad fortsättning av den tidigare kommunistiska fackföreningsrörelsen. Därutöver finns Belarusian Congress of Democratic Trade Unions (BKDP). Organisationen uppstod genom en sammanslagning av två alternativa fackföreningar 1997 och uppger att man i dag har omkring 9 000 medlemmar. I realiteten fungerar BKDP inte bara som en facklig rörelse utan också som en samlingspunkt för den politiska oppositionen. Vid sidan av BKDP existerar också ett antal självständiga förbund. Det viktigaste av dem är Radio- och Elektrikerförbundet REP(AM) som brutit sig ur det statligt kontrollerade facket.

Enligt den belarusiska lagstiftningen ska alla fackföreningar vara registrerade. Men i realiteten saboterar myndigheterna oberoende fackföreningars försök att registrera sig. Nybildade fackföreningar på orter som Mogilev, Gomel och Vitbesk har gång på gång försökt att registrera sina organisationer, men varje gång har myndigheterna kommit med olika ursäkter och förklarat att en registrering inte är möjlig för tillfället.

Jämfört med Ryssland har reformeringen av fackföreningsrörelsen i Belarus gått långsammare. De gamla fackliga ledarna har behållit sina positioner och den gamla beslutsstrukturen finns till stora delar kvar. I Belarus fanns aldrig någon självständighetsrörelse eller någon opposition som önskade bryta med det tidigare Sovjetunionen. I Belarus fanns därför ingen förberedelse för att omstöpa de tidigare samhällsinstitutionerna och organisationerna.

Den fackliga organisationsgraden i Belarus är ovanligt hög. Över 50 procent av arbetskraften är fackligt organiserad. En orsak till den högra organisationsgraden är bristen på demokratisering – många medlemmar tror helt enkelt att det fortfarande är obligatoriskt att vara med i facket. Samtidigt innebär de många medlemmarna att den fackliga rörelsen blivit en avgörande maktfaktor i landet. Detta i sin tur är en förklaring till regimens hårda repression mot den fackliga rörelsen. I synnerhet har president Lukasjenka gjort sitt yttersta för att slå sönder alla försök att bygga upp en oberoende och demokratisk fackföreningsrörelse.

Under de senaste åren har förtrycket mot fackligt aktiva tagit sådana proportioner att det blivit i det närmast omöjligt för fria fackföreningar att fungera. Personer med fackliga uppdrag avskedas, grips, hotas och trakasseras regelmässigt.

Konfrontationen mellan Lukasjenko och fackföreningsrörelsen tilltog under början av 2000-talet när den dåvarande FTUB-ledaren, Vladimir Goncharik, ställde upp i presidentvalet som motkandidat till Lukasjenko. Lukasjenko vann valet, som av flera internationella observatörer dock beskrivits som ohederligt. 

Repressionen gentemot FTUB har strypt manöverutrymmet för dem som vill reformera den gamla fackliga strukturen. Det råder för närvarande en stor uppgivenhet inom den fackliga oppositionen. Tre förbund har lämnat FTUB efter Leonid Koziks maktövertagande – förbundet för offentliganställda, akademikerförbundet och järnvägsarbetareförbundet.

För närvarande har Lukasjenko kontroll över FTUB:s centrala apparat. Repressionen riktar sig mot fackligt oppositionella inom FTUB och mot aktiva inom den fackliga rörelsen BKDP.

Fackliga organisationer: 

Federation of Trade Unions of Belarus (FTUB), det statsstyrda fackliga rörelsen.

• Belarusian Congress of Democratic Trade Unions (BKDP), facklig rörelse som är en del av den politiska oppositionen.

BKDP tillhör den Internationella Fackliga Samorganisationen (IFS). FTUB är medlem i den kommunistiska fackliga internationalen WFTU.

Mats Wingborg, uppdaterat 2015

Historia: 

Av de stater som tidigare utgjorde Sovjetunionen är förmodligen Belarus den stat som i störst utsträckning har bevarat det gamla sovjetsystemet. Lukasjenka tystar oppositionella, men han har också ett visst stöd inom den egna befolkningen, i synnerhet på landsbygden.

Statsskick och politik: 

Genom repressivt styre och statskontroll över medierna har president Lukasjenko lyckats att fragmentisera oppositionen. Flera kritiker av regimen har försvunnit. I oktober 2015 omvaldes Lukasjenko till presidentposten. Oppositionen bojkottade valet. Även de val av parlamentsledamöter som genomförts, senaste 2012, har haft stora demokratiska brister enligt internationella observatörer.

Ekonomi: 

Landets ekonomi är mycket svag. Några djuplodande reformer har inte genomförts efter självständigheten efter Sovjetunionens sammanbrott 1991. Inflationen är hög och tillväxten obefintlig. Den privata sektorns andel av BNP uppgår till endast 20 procent. Få utländska företag vill investera i landet.

Ryssland och andra före detta Sovjetländer var länge den stora marknaden för de vitryska varorna. Dessa marknader finns kvar, men numera får den belarusiska staten och de belarusiska företagarna nästan aldrig betalt i pengar, utan i råvaror eller färdiga produkter. Samtidigt håller få varor tillräcklig kvalitet för att kunna exporteras till väst.

Belarus är fortfarande starkt beroende av Ryssland. Den ryska exporten av olja och gas till Europa passerar idag för det mesta Belarus.

Allt fler människor i Belarus lever under existensminimum. Landet är isolerat från omvärlden, både ekonomiskt och kulturellt. Både TBC och hiv/aids är ett ökande problem.

Efter påtryckningar från Europafacket, EFS, har EU tagit bort handelsprivilegier med Belarus med motiveringen att landet kränker de grundläggande fackliga rättigheterna. EFS:s generalsekreterare John Monks välkomnade EU:s beslut.

Världsfackets rättighetsindex
1
2
3
4
5
5+
5 - Obefintlig garanti för fackliga rättigheter
Läs mer
5 - Världsfacket ITUC:s Global Rights Index rankar världens sämsta länder att arbeta i. Indexet omfattar 142 länder som rankas på en skala mellan 1 och 5. Betyg 1 är bäst och 5 är sämst. Rankingen baseras på graden av respekt för de mänskliga rättigheterna i arbetslivet. 5 betyder ingen garanti för rättigheter.