Botswana

Botswana som ligger i södra Afrika saknar kust och var hemvist för de första människorna. Landet blev självständigt från Storbritannien 1966. Levnadsstandarden är den högsta i Afrika söder om Sahara. Ekonomin baseras framför allt på diamanter. Den fackliga organisationsgraden är ganska låg och facket har inte så stor betydelse.

Fakta

Statsskick
Republik
Yta
587 730km²
Huvudstad
Gaborone, 247 000 (2007) invånare
Religion
Majoriteten inhemska religioner, 30 procent olika kristna kyrkor, 2 procent muslimer
Invånare
2,2 miljoner
BNP/Invånare
16 300 US$
Språk
Engelska är officiellt språk. Setsvana modersmål för ca 75 procent
UNDP/HDI
Rangordning: 109 (2014) Värde: 0,698
Ratificerade kärnkonventioner:
29, 87, 98, 100, 105, 111, 138, 182 (samtliga)

Den fackliga situationen: 

Fackliga organisationer har funnits sedan slutet av 40-talet. Lagstiftningen är liberal, men i praktiken förekommer kränkningar av de fackliga rättigheterna. Strejker förekommer.

Fackliga organisationer: 

 

Botswana Federation of Trade Unions (BFTU) är anslutet till Världsfacket, ITUC och Organization of African Trade Union Unity, OATUU och har ca 56 000 medlemmar, varav ca 1/3 kvinnor. Organisationsgraden är ca 20 %. Starkast är Gruvarbetareförbundet som dock har förlorat många medlemmar p.g.a. nedskärningar och Bankmannaförbundet. Många fackliga ledare inom BFTU är engagerade i politiska partier, de flesta i oppositionspartier. I flera frågor råder skarpa motsättningar mellan den fackliga rörelsen och den politiska makten.

Under senare år har BFTU arbetat med alfabetiseringskampanjer tillsammans med andra folkrörelser. Det har stärkt BFTU:s organisation på landsbygden. BFTU har dock begränsade resurser och har spelar en relativt liten roll i Botswanas samhällsliv. Fackets roll har dock stärkts något de senaste åren.

Manual Worker´s Union (MWU) och Botswana Public Employees Union har brutit sig ur BFTU och bildat en egen centralorganisation, Botswana Federation of Public Service Unions (BOFEPUSU). BFTU och BOFEPUSO samarbetar nu i många frågor.

 

Historia: 

Sanfolket i södra Botswana är det är ett av de folkslag lever kvar närmast den plats som människan ursprungligen kommer från. 1885 blev Bechuanaland en brittisk koloni. När landet blev självständigt 1966 togs namnet Botswana. Botswana stödde aktivt frihetskampen i Sydafrika, Zimbabwe och Namibia under 70-, 80- och 90-talet.   

Statsskick och politik: 

Botswana har ett flerpartisystem som domineras helt av det liberalkonservativa Botswana Democratic Party. Partiet har vunnit alla val, senast i oktober 2014 då man vann 37 av 57 mandat. Presidenten utses av parlamentet och Ian Khama, son till landets förste president, har varit president sedan april 2008.

2006 löstes en långvarig inrikespolitisk strid då en domstol förklarade att regeringens tvångsförflyttning av San-folket från deras traditionella boplatser i ett viltreservat var olaglig och de fick rätt att flytta tillbaka. Problemen har dock fortsatt och internationella gruvbolag köper upp mark för att sedan fördriva människorna från deras urgamla bostadsplatser.

Flyktingar från Zimbabwe har kommit till Botswana i stor omfattning.

Ekonomi: 

Botswana har den högsta levnadsstandarden i Afrika söder om Sahara med bl.a. utbyggd sjukvård och vattenförsörjning även på landsbygden. Ekonomi är stabil men helt dominerad av diamantindustrin, där antalet anställda har dock minskat med 1/3 de senaste åren.  Turism och boskapsskötsel är andra viktiga näringar och Botswana är köttexportör. Botswana bedöms som det minst korrumperade landet i Afrika.

Andelen invånare som diagnosticerats med hiv/aids är näst högst i världen.

Regeringen har satsat på fria bromsmediciner för alla drabbade och situationen har förbättrats något de senaste åren.

Senast uppdaterad: 

December 2017 av Kjell Kampe
För mer info kontakta info@uniontounion.org

Världsfackets rättighetsindex
1
2
3
4
5
5+
4 - Trade rights index 4 short
Läs mer
4 - Världsfacket ITUC:s Global Rights Index rankar världens sämsta länder att arbeta i. Indexet omfattar 142 länder som rankas på en skala mellan 1 och 5. Betyg 1 är bäst och 5 är sämst. Rankingen baseras på graden av respekt för de mänskliga rättigheterna i arbetslivet. 4 betyder att det sker systematiska kränkningar.