Colombia

Fakta

Statsskick
Republik
Yta
1 141 000 kvm
Huvudstad
Bogota
Religion
Katolicism
Invånare
49,5 miljoner
BNP/Invånare
5 805 US dollar (2016)
Språk
Spanska
UNDP/HDI
95 (2016) HDI index: 0.727
Ratificerade kärnkonventioner:
29, 87, 98, 100, 105, 111, 138
Den fackliga situationen: 

Våldet mot facket har minskat de senaste åren men Colombia är fortsatt ett av de farligaste länderna i världen för fackföreningsaktiva. 2017 mördades 19 fackföreningsmedlemmar. Våldet, den anti-fackliga lagstiftningen och reformer av arbetsrätts-lagstiftningen har lett till en försvagning av de fackliga organisationerna som idag bara har en samlad organisationsgrad på knappt 4 procent. De senaste årens förändringar av arbetslagstiftningen har inneburit längre arbetsdagar samtidigt som anställningsskyddet försvagats och formerna för tillfälliga anställningar och korttidskontrakt utökats.

Fackliga organisationer: 

För att bilda fackförening krävs minst 25 personer med fast anställning. Det är endast företagsfack som har rätt att förhandla, sluta kollektivavtal och utlysa strejker. Vid en konfliktsituation måste två tredjedelar av majoritetsfackets medlemmar eller majoriteten av de anställda rösta för strejk.

Arbetsmarknadsministeriet kan gå in och beordra omröstningar på arbetsgivarens begäran och tvinga parterna till obligatorisk skiljedom i en konflikt om strejk pågått mer än 60 dagar.

Två centralorganisationer, Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT) och Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC) är medlemmar i ITUC. Den tredje centralorganisationen Confederación General de Trabajo (CGT) lämnade 2017 den regionala organisationen TUCA och bildade en egen organsiation för Latinamerika kallad Alternativa Democrática Sindical de las Américas.

Historia: 

Politiska motsättningar mellan två dominerande partier och sociala klyftor ledde till en våldsam urladdning som varade i tio år mellan 1948-58 då hundratusentals människor dödades. Efter denna period infördes en begränsad demokrati men våldet fortsatte och under 1960-talet bildades en rad olika gerillagrupper. Kriget mellan dessa och staten samt terrorn från narkotikakarteller har präglat landets moderna historia. Våldet har dock minskat dramatiskt i landet de senaste åren och 2016 slöts ett fredsavtal med den äldsta och största gerillagruppen Farc som banar väg för ett slut på landets väpnade konflikt. Förhandlingar pågår med den sista kvarvarande gerillan ELN, men än så länge pågår striderna mellan gerillan och armén.

Statsskick och politik: 

Colombia är en republik styrd av en president som är både stats- och regeringschef. Parlamentet består av senaten med 102 ledamöter och deputeradekammaren med 166.
I juni 2014 omvaldes den sittande presidenten Juan Manuel Santos på löftet att sluta ett fredsavtal med vänstergerillan Farc. Efter många års förhandlingar skrevs ett avtal under i september 2016 men det röstades ned av en knapp majoritet i en folkomröstning. Efter några mindre justeringar skrevs ett nytt avtal under och gerillan lämande in sina vapen och ombildades till ett politiskt parti som för första gången ställer upp i valet 2018.  

Ekonomi: 

Colombia är Latinamerikas fjärde största ekonomi och haft en god tillväxt de senaste åren tack vare höga priser på olja, kol och andra råvaror. Fattigdomen har minskat men de sociala klyftorna är fortfarande djupa. Fallande råvarupriser de senaste åren har lett till lägre tillväxt vilket krävt ökande stimulanser från statens sida. Förhoppningarna var stora att fredsavtalet skulle bana väg för fler utländska investerare och en stabilare ekonomi, men än så länge märks inga större ekonomiska förändringar.

Senast uppdaterad: 

Uppdaterad februari 2018
Johan Schmidt

För mer information, kontakta:
info@uniontounion.org

Världsfackets rättighetsindex
1
2
3
4
5
5+
5 - Obefintlig garanti för fackliga rättigheter
Läs mer
5 - Världsfacket ITUC:s Global Rights Index rankar världens sämsta länder att arbeta i. Indexet omfattar 142 länder som rankas på en skala mellan 1 och 5. Betyg 1 är bäst och 5 är sämst. Rankingen baseras på graden av respekt för de mänskliga rättigheterna i arbetslivet. 5 betyder ingen garanti för rättigheter.