Costa Rica

Fakta

Statsskick
Republik
Yta
51 000 kvm
Huvudstad
San Jose
Religion
Katolicism
Invånare
4,5 miljoner
BNP/Invånare
11 630 US dollar (2017)
Språk
Spanska
UNDP/HDI
63 (2017) HDI index: 0.794
Ratificerade kärnkonventioner:
29, 87, 98, 100, 105, 111, 138, 182

Arbetsmarknad: 

Costa Rica har förändrats från en traditionell jordbruksekonomi med export av bananer och kaffe till en modern ekonomi dominerad av industriproduktion och tjänster. Industrisektorn står idag för en femtedel av BNP medan tjänstesektorn står för drygt 58 procent.

Efter en svår ekonomisk kris genomfördes ett strukturanpassningsprogram under 1980-talet. Programmet gav resultat i form av ökad tillväxt, sjunkande inflation och utlandsskuld men på bekostnad av sociala satsningar.

Den fackliga situationen: 

För att bilda en fackförening krävs minst 12 personer vilket omöjliggör fackligt arbete på många småföretag. Strejker är tillåtna i den privata sektorn när minst 60 procent av de anställda på företaget stödjer strejken. Strejker är dock förbjudna inom järnvägen, sjöfarten och flyget, inom lastning/lossning i hamnar samt på varv.

Arbetsgivare är skyldiga att förhandla om kollektivavtal med en facklig organisation som kräver det om den företräder mer än en tredjedel av arbetskraften. Men i den privata sektorn ersätts ofta förhandlingarna av ”direkta överenskommelser” med oorganiserade arbetare som samlas i ”permanenta löntagarkommittéer”. Enligt lag kan sådana kommittéer bildas om det finns minst tre anställda, medan en fackförening måste ha minst tolv medlemmar som utgör en tredjedel av de anställda för att bli erkänd som förhandlingspart.

Fackliga organisationer: 

Solidarista-organisationer är vanligt förekommande i Costa Rica. De skapades ursprungligen på 1940-talet för att motverka de framgångar som facken då hade. De är ett slags spar- och kreditkassor till vilka både arbetsgivare och anställda bidrar. 1993 förbjöds solidarista-organisationerna att motarbeta fackföreningarna och att underteckna kollektivavtal.

Den fackliga sidan har blivit enhetligare på nationell nivå sedan ett flertal landsorganisationer i början av 1990-talet gick samman och bildade Confederación de Trabajadores Rerum Novarum (CTRN) som är ansluten till världsfacket ITUC. Även den andra centralorganisationen Central del Movimiento de Trabajadores Costarricenses (CMTC) är med i ITUC.

Senast uppdaterad: 

Rapporten om kränkningar av fackliga rättigheter 2010
Landguiden
UNDP
Exportrådet
Världsbanken
Lokala medier i landet

Uppdaterad december 2018
Johan Schmidt

För mer information, kontakta regionansvarig:
info@uniontounion.org

Världsfackets rättighetsindex
1
2
3
4
5
5+
2 - Trade rights index 2 short
Läs mer
2 - Världsfacket ITUC:s Global Rights Index rankar världens sämsta länder att arbeta i. Indexet omfattar 142 länder som rankas på en skala mellan 1 och 5. Betyg 1 är bäst och 5 är sämst. Rankingen baseras på graden av respekt för de mänskliga rättigheterna i arbetslivet. 2 betyder att det sker upprepade kränkningar.