Dominikanska republiken

Dominikanska Republiken, såsom många andra öar i Västindien, lever till stor del på turismen. Den traditionella sockerindustrin har marginaliserats och försöken att bygga upp ekonomiska frizoner möter hård konkurrens från låglöneländer i Asien. Ekonomin har förbättrats men cirka en tredjedel av befokningen lever i fattigdom.

Fakta

Statsskick
Republik
Yta
48 422 km2
Huvudstad
Santo Domingo
Religion
Katolicism
Invånare
9,9 miljoner
BNP/Invånare
6 040 US dollar (2014)
Språk
Spanska
UNDP/HDI
HDI ranking: 101 (2015) HDI index: 0.715
Ratificerade kärnkonventioner:
29, 87, 98, 100, 105, 111, 138, 182
Den fackliga situationen: 

Alla anställda har rätt att organisera sig. En facklig organisation kräver minst 20 personer. Statsanställda kan bara bilda en fackförening om minst 60 procent av de anställda i ett givet offentligt organ samtycker till att bli medlemmar. För att få förhandla om kollektivavtal måste en organisation företräda en absolut majoritet av de anställda på företaget eller i branschen. Strejker kan bara utlysas om en majoritet av de anställda, organiserade och oorganiserade, röstar för dem.

Fackliga organisationer: 

Fackföreningarna är svaga och motarbetas av arbetsgivarna. Det gäller särskilt i frizonerna, där arbetsrätten inte respekteras. Fackliga ledare har avskedats och i vissa frizoner har arbetsgivarna hyrt in soldater för att hindra facklig verksamhet. De tre centralorganisationer är alla anslutna till IFS: Confederación Autónoma Sindical Clasista (CASC), Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos (CNTD) och Confederación Nacional de Unidad Sindical (CNUS).

Historia: 

Under sin första resa över Atlanten 1492 kom Christofer Columbus till den ö som utgör dagens Haiti och Dominikanska republiken. Som på så många andra öar i Västindien utplånades nästan hela urbefolkningen av spanjorerna, som då förde slavar från Afrika till öarna för att arbeta på sockerplantagen.

Statsskick och politik: 

Landet leds av en president som väljs för en fyraårsperiod och som utser regeringen. Kongressen består av senaten med 32 ledamöter och deputeradekammaren med 183. Sedan 2004 styr Partiet för dominikansk befrielse (PLD) landet både genom att inneha presidentposten och genom majoritet i kongressen.

Ekonomi: 

Landets ekonomi har traditionellt varit baserad på jordbruksexport, framför allt socker, men har sedan 1980-talet diversifierats. Industrin står nu för en tredjedel av BNP, därefter kom handel, tjänster och jordbruk. Turismen är också en av ekonomins viktigaste sektorer.

De ekonomiska frizonerna anses viktiga för sysselsättningen, men har utsatts av hård konkurrens från Asien. Över hälften av arbetskraften finns inom den informella sektorn.

Senast uppdaterad: 
Världsfackets rättighetsindex
1
2
3
4
5
5+
2 - Trade rights index 2 short
Läs mer
2 - Världsfacket ITUC:s Global Rights Index rankar världens sämsta länder att arbeta i. Indexet omfattar 142 länder som rankas på en skala mellan 1 och 5. Betyg 1 är bäst och 5 är sämst. Rankingen baseras på graden av respekt för de mänskliga rättigheterna i arbetslivet. 2 betyder att det sker upprepade kränkningar.