El Salvador

Fakta

Statsskick
Republik
Yta
21 000 kvm
Huvudstad
San Salvador
Religion
Katolicism
Invånare
7 miljoner
BNP/Invånare
3 890 US dollar (2017)
Språk
Spanska
UNDP/HDI
121 (2017) HDI index: 0.674
Ratificerade kärnkonventioner:
29, 87, 98, 100, 105, 111, 138, 182

Arbetsmarknad: 

Ekonomin har traditionellt byggt på kaffeexport men på senare år har sammansättnings-fabrikerna, så kallade maquilas, blivit allt viktigare. Ekonomin är av tradition nära knuten till USA. 2001 avskaffades landets inhemska valuta till förmån för dollarn och sedan 2006 finns ett frihandelsavtal med USA.

Den fackliga situationen: 

Föreningsfrihet råder för anställda inom privat sektor och i självständiga statliga myndigheter. Alla offentliganställda i självständiga organ som exempelvis allmänna sjukhus, saknar dock rätt att bilda eller gå med i fackföreningar och får inte förhandla kollektivt.

För att bilda en fackförening krävs minst 35 medlemmar på arbetsplatsen. För att utlysa strejk måste 51 procent av alla anställda, organiserade och oorganiserade, stödja strejken. Strejk får bara tillgripas om tvisten gäller förändring eller förnyelse av ett kollektivavtal eller skydd för de anställdas yrkesintressen.

Fackliga organisationer: 

De svåraste förhållandena för arbetare och fackligt aktiva råder inom exportzonerna. I de så kallade maquilas-fabrikerna råder ofta usla förhållanden med låga löner, långa arbetsdagar, dålig arbetsmiljö och liten anställningstrygghet. 85 procent av arbetskraften är kvinnor.
De tre centralorganisationerna Confederación Sindical Trabajadores y Trabajadoras de El Salvador (CSTS), Central Autónoma de Trabajadores Salvadoreñas (CATS) och Central de Trabajadores Democráticos de El Salvador (CTD) är alla medlemmar i IFS.

Senast uppdaterad: 
Världsfackets rättighetsindex
1
2
3
4
5
5+
3 - Trade rights index 3 short
Läs mer
3 - Världsfacket ITUC:s Global Rights Index rankar världens sämsta länder att arbeta i. Indexet omfattar 142 länder som rankas på en skala mellan 1 och 5. Betyg 1 är bäst och 5 är sämst. Rankingen baseras på graden av respekt för de mänskliga rättigheterna i arbetslivet. 3 betyder att det sker regelbundna kränkningar.