El Salvador

Fakta

Statsskick
Republik
Yta
21 000 kvm
Huvudstad
San Salvador
Religion
Katolicism
Invånare
7 miljoner
BNP/Invånare
3 920 US dollar (2014)
Språk
Spanska
UNDP/HDI
HDI ranking: 116 (2015) HDI index: 0.666
Ratificerade kärnkonventioner:
29, 87, 98, 100, 105, 111, 138, 182

Den fackliga situationen: 

Föreningsfrihet råder för anställda inom privat sektor och i självständiga statliga myndigheter. Alla offentliganställda i självständiga organ som exempelvis allmänna sjukhus, saknar dock rätt att bilda eller gå med i fackföreningar och får inte förhandla kollektivt.

För att bilda en fackförening krävs minst 35 medlemmar på arbetsplatsen. För att utlysa strejk måste 51 procent av alla anställda, organiserade och oorganiserade, stödja strejken. Strejk får bara tillgripas om tvisten gäller förändring eller förnyelse av ett kollektivavtal eller skydd för de anställdas yrkesintressen.

Fackliga organisationer: 

De svåraste förhållandena för arbetare och fackligt aktiva råder inom exportzonerna. I de så kallade maquilas-fabrikerna råder ofta usla förhållanden med låga löner, långa arbetsdagar, dålig arbetsmiljö och liten anställningstrygghet. 85 procent av arbetskraften är kvinnor.
De tre centralorganisationerna Confederación Sindical Trabajadores y Trabajadoras de El Salvador (CSTS), Central Autónoma de Trabajadores Salvadoreñas (CATS) och Central de Trabajadores Democráticos de El Salvador (CTD) är alla medlemmar i IFS.

Historia: 

Spänningar på landsbygden och kraven på demokratiska reformer ledde till en revolt 1932 anförd av kommunistpartiets grundare, Farabundo Martí. Upproret slogs brutalt ned och upp till 30 000 personer dödades av armén.
Händelsen ledde till skapandet av en stark centralstyrd statsapparat med stort militärt inflytande. Upproret gav också inspiration och namn till den allians av gerillagrupper – Fronten Farabundo Martí för Nationell Befrielse (FMLN) – som under 1980-talet förde ett krig mot staten. 1992 slöts ett fredsavtal mellan FMLN och regeringen.

Statsskick och politik: 

El Salvador är en republik, styrd av en president som är både stats- och regeringschef och som väljs för en mandatperiod på fem år utan möjlighet till omval. Parlamentet har 84 ledamöter som väljs för en period på tre år.
2009 vann den före detta gerillarörelsen FMLN presidentposten för första gången och 2014 vann FMLN återigen med kandidaten Salvador Sánchez Ceren.

Ekonomi: 

Ekonomin har traditionellt byggt på kaffeexport men på senare år har sammansättnings-fabrikerna, så kallade maquilas, blivit allt viktigare. Ekonomin är av tradition nära knuten till USA. 2001 avskaffades landets inhemska valuta till förmån för dollarn och sedan 2006 finns ett frihandelsavtal med USA.

Senast uppdaterad: 
Världsfackets rättighetsindex
1
2
3
4
5
5+
3 - Trade rights index 3 short
Läs mer
3 - Världsfacket ITUC:s Global Rights Index rankar världens sämsta länder att arbeta i. Indexet omfattar 142 länder som rankas på en skala mellan 1 och 5. Betyg 1 är bäst och 5 är sämst. Rankingen baseras på graden av respekt för de mänskliga rättigheterna i arbetslivet. 3 betyder att det sker regelbundna kränkningar.