Haiti

Fakta

Statsskick
Republik
Yta
27 750 kvm
Huvudstad
Port-au-Prince
Religion
Katolicism, voodoo
Invånare
9,8 miljoner
BNP/Invånare
820 US dollar (2014)
Språk
Kreolska, franska
UNDP/HDI
HDI ranking: 163 (2015) HDI index: 0.483
Ratificerade kärnkonventioner:
29, 87, 98, 100, 105, 111

Den fackliga situationen: 

Författningen erkänner föreningsfrihet och strejkrätt inom alla områden. Det krävs tio medlemmar för att bilda en fackförening. Arbetsmarknadslagstiftningen innehåller en föreskrift om skiljedom för att göra slut på en strejk, även om bara den ena parten begär det. Det finns hittills ingen lagstiftning som skyddar offentliganställdas organisationsrätt, trots att de har rätten enligt författningen.

Fackliga organisationer: 

Som en följd av det rådande politiska kaoset, våldet och den rekordhöga arbetslösheten förekommer praktiskt taget inga kollektiva förhandlingar. Centralorganisationen Confédération des Travailleurs Haïtiens (CTH) är med i IFS.

Historia: 

Medan spanska kolonisatörerna bildade Dominikanska republiken på östra delen av ön blev den västra delen en fransk koloni. Under slutet av 1700-talet kom den franska revolutionens idéer om frihet, jämlikhet och broderskap till kolonierna. När fransmännen vägrade att ge slavarna frihet bröt ett uppror ut 1791. Kolonins cirka en halv miljon slavar deltog i upproret och 1804 utropades världens första fria svarta republik.
Haiti ödelades en kraftig jordbävning i januari 2010. Cirka 220 000 människor befaras ha omkommit och 300 000 skadats svårt. Stora delar av huvudstaden Port-au-Prince jämnades med marken.
 

Statsskick och politik: 

Republiken Haitis styrs av en president som väljs för en period om fem år. Parlamentet har två kamrar, senaten med 30 ledamöter och deputeradekammaren med 99. Politiska strider de senaste åren har gjort att landet styrts med hjälp av FN-trupper. 
Efter många år av politiskt kaos, som förvärrades av jordbävningen 2010, hölls val till parlamentet och presidentposten i augusti och oktober 2015. Men valdeltagandet nådde bara 18 procent och efter omfattande demonstrationer beslöts att hålla nyval. I slutet av 2016 kunde valet till slut genomföras och bananplantageägaren Jovenel Moise valdes till ny president och tillträdde i februari 2017. 

Ekonomi: 

Haiti är västra halvklotets fattigaste land. Fyra av fem invånare lever i yttersta fattigdom och omkring 85 procent av haitierna saknar arbete eller är bara tillfälligt sysselsatta. Ekonomin har i många år varit på tillbakagång och gör landet beroende av internationellt bistånd.
Remitteringar från utlandsboende haitier utgör närmare en femtedel av landets ekonomi och är den största inkomstkällan efter det internationella biståndet.

Senast uppdaterad: 

Rapporten om kränkningar av fackliga rättigheter
Landguiden 
UNDP 
Exportrådet
Världsbanken 
Lokala medier i landet

Uppdaterad januari 2017
Johan Schmidt

För mer information, skriv till info@uniontounion.org

 

Världsfackets rättighetsindex
1
2
3
4
5
5+
3 - Trade rights index 3 short
Läs mer
3 - Världsfacket ITUC:s Global Rights Index rankar världens sämsta länder att arbeta i. Indexet omfattar 142 länder som rankas på en skala mellan 1 och 5. Betyg 1 är bäst och 5 är sämst. Rankingen baseras på graden av respekt för de mänskliga rättigheterna i arbetslivet. 3 betyder att det sker regelbundna kränkningar.