Ansökan informationsprojekt 2018-2022

Svenska förbund och fackförbundspress inom LO, TCO och Saco kan söka medel för informationsprojekt eller resereportage hos oss. En komplett ansökan består av en narrativ ansökan och en budget. 

Ansökningsperioden för nästa period (2018-2022), med start 2018, är avslutad. Vi tar nu emot ansökningar för 2018 och 2019 löpande och hanterar dem i mån av budgetutrymme. Kontakta gärna beatrice.jansson@uniontounion.org om du är intresserad.


Riktlinjer och blanketter för ansökan

Fackförbundspress kan söka bidrag för resereportage om max 55 000 SEK. Det är tidningen som ansöker och beviljas bidraget samt tecknar avtalet med Union to Union. Redaktionen avgör vem som reser.

Planera och genomföra informationsprojekt

Det kan vara klurigt att komma igång med sin ansökan och lätt att glömma bort vissa detaljer. Nedan hittar du ett antal kortfattade dokument för projektplanering och genomförande och tips på aktiviteter. För att underlätta planering, redovisning och uppföljning rekommenderar vi att dokumentera verksamheten noga både skriftligt och ekonomiskt.

Blanketter för ansökan om administrationsbidrag

En ansökan skickas tillsammans med projektansökningarna till handläggaren senast xx.

Besked, avtal och rekvisition

I början av året skickar Union to Union ut besked om projekt beviljats anslag, en projektbedömning om vad pengarna får användas till samt ett avtal. Avtalet måste vara undertecknat innan medel kan rekvireras enligt nedanstående blankett.
Om anslaget skiljer sig väsentligt från det sökta beloppet måste en ny budget skickas in. Om ni vill ändra i budgeten under projektperioden är det möjligt efter godkännande av Union to Union.

Policydokument för samarbetsorganisationer