Moldavien

Republiken Moldavien är ett av Europas fattigaste länder. Ekonomin baseras på jordbruket. Moldavien har försökt att närma sig EU, men det politiska läget i landet är instabilt. Ryskspråkiga separatister i Moldavien har utropat utbrytarstaten Transnistrien, det nya landet är emellertid inte erkänt av omvärlden.

Fakta

Statsskick
Republik
Yta
33 800 kvadratkilometer
Huvudstad
Chisinau
Religion
98 procent är ortodoxt kristna.
Invånare
3,5 miljoner.
BNP/Invånare
5000 US-dollar
Språk
Moldaviska är officiellt språk, därutöver finns flera minoritetsspråk.
UNDP/HDI
0.663, rankat 114 av världens stater
Ratificerade kärnkonventioner:
29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 och 182.
Den fackliga situationen: 

Fackföreningsrörelsen har haft svårt att klara omställningen efter självständigheten. Till en början sjönk medlemsantalet kraftigt, men under senare år har medlemsantalet stabiliserats. Den helt dominerande fackliga organisationen, National Trade Union Confederation of Moldova (NTUCM) består av en sammanslagning av den reformerade före detta sovjetiska fackföreningen och av den nybildade fackföreningen Solidariate. NTUCM har 27 medlemsförbund och omkring 400 000 enskilda medlemmar. NTUCM tillhör den Internationella Fackliga Samorganisationen (IFS).

Fackliga organisationer: 

National Trade Union Confederation of Moldova (NTUCM) är landets dominerande fackliga organisation.

Mats Wingborg, uppdaterat 2015

Historia: 

Tidigare i historien har Moldavien tillhört Rumänien och Turkiet. Banden till Ryssland och Rumänien är fortfarande starka och det finns såväl en turkisk som en rysk och en ukrainsk minoritet i landet. Både den turkiska gruppen (gagauzer), ryssar och ukrainare krävde oberoende i början av 1990-talet. Hundratals människor dödades i inbördesstriderna mellan moldaviska säkerhetsstyrkor och etniskt grundade rebellgrupper.

Statsskick och politik: 

Politiskt dominerades Moldavien länge av det reformerade kommunistpartiet, men efter att de i valet 2009 anklagats för valfusk utbröt stora demonstrationer i landet. Efter att Kommunistpartiet misslyckats med att skapa majoritet i parlamentet för sin presidentkandidat utlystes nyval där tre center-höger partier lyckades bilda regering under namnet "Alliansen för Europeisk integration". Det politiska läget har sedan dess varit mycket turbulent och 2013 lyckades kommunistpartiet vinna en misstroendeomröstning mot premiärminister Vlad Filat. En ny regering bildades då med Iurie Leancă som premiärminister under namnet Pro-Europeiska Koalitionen. 

Moldavien är starkt beroende av ekonomiskt stöd från omvärlden. Moldavien är också ett av Sidas prioriterade länder. Sida har inlett en rad projekt som stödjer demokratiutveckling, den sociala sektorn och jordbruket. Sida har även öppnat ett kontor i huvudstaden Chisinau.

I den östra delen av landet ligger utbrytarrepubliken Transnistrien där ryska är det dominerande myndighetsspråket. Moldaviens regeringen erkänner inte Transnistrien, men utbrytarrepubliken har eget parlament, polisväsende, valuta och centralbank.

Ekonomi: 

Moldavien är ett utpräglat jordbruksland, med en hög andel av arbetskraften inom jordbruket och den informella sektorn. Ekonomin baserar sig i framför allt på odling av frukt, grönsaker, vin och tobak. Vidare exporterar landet textilier och metaller. Sedan början av 1990-talet har ekonomin i landet försämrats, vilket lett till nedskärningar av utbildning och hälsovård. De offentliga finanserna är dåliga och halva befolkningen lever i svår fattigdom.

En mycket stor del av den moldaviska befolkningen arbetar utomlands, främst i Rumänien, Turkiet, Ryssland, Italien och andra europeiska länder. Pengarna som skickas hem från familj och släktingar i utlandet är en viktig inkomstkälla för många och utgör enligt Världsbanken hela 23 procent av BNP.

Världsfackets rättighetsindex
1
2
3
4
5
5+
3 - Trade rights index 3 short
Läs mer
3 - Världsfacket ITUC:s Global Rights Index rankar världens sämsta länder att arbeta i. Indexet omfattar 142 länder som rankas på en skala mellan 1 och 5. Betyg 1 är bäst och 5 är sämst. Rankingen baseras på graden av respekt för de mänskliga rättigheterna i arbetslivet. 3 betyder att det sker regelbundna kränkningar.