Nicaragua

Fakta

Statsskick
Republik
Yta
130 000 kvm
Huvudstad
Managua
Religion
Katolicism
Invånare
5,7 miljoner
BNP/Invånare
1 870 US dollar (2014)
Språk
Spanska
UNDP/HDI
HDI ranking: 125 (2015) HDI index: 0,631
Ratificerade kärnkonventioner:
29, 87, 98, 100, 105, 111, 138, 182

Den fackliga situationen: 

Alla anställda i offentlig och privat sektor, med undantag för militär och polis, får bilda och ansluta sig till fackföreningar. För att bilda en fackförening krävs minst 20 personer. Rätten till kollektiva förhandlingar är inskriven i arbetsmarknadslagstiftningen. För att en strejk skall godkännas måste minst 50 procent plus en av organisationens samtliga medlemmar rösta för den. Innan en strejk kan ske måste den fackliga organisationen ha godkännande från Arbetsministeriet och medlingsprocessen måste ha uttömts.

Fackliga organisationer: 

De senaste åren har regeringen satsat hårt på att skapa nya jobb i de så kallade maquila-fabrikerna i ekonomiska frizoner. De som försöker bedriva facklig verksamhet löper stor risk att avskedas och svartlistas. Fackföreningsrörelsen är politiskt splittrad och knappt sex procent av arbetskraften är fackligt organiserad.

Det finns fyra IFS-anslutna centralorganisationer: Central de Trabajadores de Nicaragua (CTN), Central Sandinista de Trabajadores (CST), Confederación de Unificación Sindical (CUS) och Frente Nacional de los Trabajadores (FNT).

Historia: 

Sedan ett uppror, lett av Augusto César Sandino, slagits ned på 1930-talet styrdes landet enväldigt av familjen Somoza i 45 år. En motståndsrörelse inspirerad av Augusto Sandino förde en väpnad kamp mot diktaturen och i juli 1979 lyckades den Sandinistiska fronten för nationell befrielse (FSLN) driva ut familjen Somoza. Sandinisterna satt vid makten under 1980-talets inbördeskrig men förlorade valet 1990 då demokratin fick definitivt fäste.

Statsskick och politik: 

Presidenten, som är statsöverhuvud, regeringschef och överbefälhavare, leder republiken och väljs för fem år. Nationalförsamlingen har 90 ledamöter. Alla medborgare över 16 år har rösträtt.
Den före detta revolutionsledaren Daniel Ortega styr landet sedan 2007 och möter växande kritik för sin maktfullkomlighet. Sedan Nationalförsamlingen röstat igenom en författningsändring som gör det möjligt för sittande president att bli omvald ett obegränsat antal gånger, ställde Ortega upp på nytt i valet 2016. Han vann enkelt med 72 procent av rösterna och sandinisterna behöll sin majoritet i parlamentet där de har 70 av 90 mandat.
Kritiken mot Ortega gör honom allt mer isolerad internationellt men tack vare en relativt god tillväxt och sociala program har han ett starkt stöd i landet. 

Ekonomi: 

Ekonomin slogs i spillror under inbördeskriget på 1980-talet men har sedan dess återhämtat sig, landet är dock fortsatt bland de fattigaste i regionen. Jordbruket är basen i ekonomin även om industrisektorn har vuxit på senare år, liksom turismen.
Nicaragua var länge ett av världens mest biståndsberoende länder men allt fler länder, däribland Sverige, har dragit in sitt stöd i protest mot den politiska likriktningen. Venezuela har ersatt de tidigare biståndsgivarna och regeringen har samtidigt lyckats locka till sig nya internationella investerare vilket skapat en god tillväxt.

Senast uppdaterad: