Nigeria

Med 187 miljoner invånare och stora oljetillgångar är Nigeria den oomtvistade stormakten i Västafrika. 1999 hölls fria val för första gången på 20 år. Situationen för facken förbättrades då snabbt men har nu åter försämrats. Nigeria Labour Congress (NLC) är Afrikas största fackliga centralorganisation.

Fakta

Statsskick
Republik, förbundsstat
Yta
923 768 km²
Huvudstad
Abuja
Religion
Islam, Kristendom, Afrikanska religioner
Invånare
187 000 000
BNP/Invånare
5 900 US-dollar
Språk
engelska officiellt språk, hausa, yoruba, ibo plus ca 300 andra afrikanska språk
UNDP/HDI
Rangordning: 152, Index: 0,527
Ratificerade kärnkonventioner:
29, 87, 98, 100, 105, 111, 138, 182
Den fackliga situationen: 

Från 1999 några år framåt förbättrades de fackliga förhållandena snabbt men har dock åter försämrats avsevärt. 2005 ändrades Fackföreningslagen och strejkrätten begränsades till att gälla ”tvister om rättigheter” – vilket skulle hindra facken från att strejka mot impopulär regeringspolitik som t.ex. höjda bensinpriser. Samma år inrättades också en arbetsdomstol som kan göra att tvister på arbetsområdet avgörs fortare och mer enhetligt över landet, något som facken är positiva till.  

Antalet strejker och fackliga aktioner har också ökat de senaste åren. 2017 strejkade bl.a. hälsoarbetare, oljearbetare, generalstrejk i en delstat där lönerna inte utbetalats på flera månader. 2017 avskedades över 20 000 lärare i en delstat för att de enligt arbetsgivaren hade för låga kvalifikationer.

Fackliga organisationer: 

Nigeria Labour Congress (NLC) var länge den starkaste folkliga organisationen i landet men har de senaste åren förlorat något i betydelse som motkraft mot regimen. NLC har 43 anslutna förbund med sammanlagt 4 miljoner medlemmar enligt egna uppgifter och är därmed Afrikas största fackliga organisation. Det största medlemsförbundet är lärarförbundet NUT, Nigeria Union of Teachers, med ca 300 000 medlemmar.

Efter en konflikt inom NLC som pågått sedan kongressen 2015, splittrades organisationen i december 2016 då United Labour Congress, ULC bildades till vilket bl.a. oljearbetarnas förbund NUPENG anslöt sig. 

Sedan 2002 är det möjligt för de högre tjänstemännen (senior staff) att organisera sig fackligt och ytterligare en centralorganisation Trade Union Congress of Nigeria (TUC) med 500 000 medlemmar i 24 förbund har bildats. Flera tjänstemanna­organisationer har ändå anslutit sig till NLC. Både NLC och TUC är anslutna till Världsfacket, ITUC och Organization of African Trade Union Unity, OATUU.

Historia: 

Nigeria blev självständigt från Storbritannien 1960. Landet domineras av tre stora befolkningsgrupper, de muslimska hausa i norr, de kristna ibo i sydost och de kristna/muslimska yoruba i sydväst. Vid flera tillfällen har konflikter blossat upp mellan dessa tre grupper. Den allvarligaste var Biafrakriget mellan 1967 och 1969 då den ibo-dominerade, oljerika sydöstra delen av landet försökte bryta sig ur federationen. Den militärregim som sedan styrde lyckades oväntat väl med att ena landet.

Statsskick och politik: 

Från 1984 till 1999 styrdes Nigeria av militärregimer. I president- och parlamentsvalen 1999, 2003, 2007 och 2011 segrade People’s Democratic Partys kandidat, men i valen i mars 2015 hade oppositionen enats i All Progressive Congress, APC och deras kandidat, den 72-årige tidigare generalen Muhammadu Buhari segrade. Maktskiftet genomfördes helt enligt konstitutionen. Buhari styrde även landet efter militärkuppen 1983 i två år innan han själv blev avsatt i en ny kupp. 

Att få bukt med korruptionen och få ordning på ekonomin samt kampen mot terroristorganisationen Boko Haram är de viktigaste politiska frågorna. 2015 beslöt Nigeria, Kamerun och Chad att bilda en gemensam styrka för att bekämpa organisationen som bränt och skövlat, dödat och kidnappat tusentals människor och drivit en miljon människor på flykt från sina hem i nordöstra Nigeria. Under 2016 och 2017 har armén lyckats begränsa Boko Harams verksamhet något men många dödsoffer skördas fortfarande varje månad.

Genom ett resolut ingripande som fått mycket beröm internationellt lyckades Nigeria stoppa ett utbrott av Ebola när enstaka fall upptäckts under sommaren 2014.

2015 betalade Shell ut ett stort skadestånd för de skador utvinningen orsakat naturen i Nigerdeltat i slutet av 1900-talet. 

Ekonomi: 

I början av 1970-talet sköt oljepriserna i höjden och Nigerias exportinkomster var mycket höga. Även om de breda folklagren inte märkte av oljepengarna rustades infrastrukturen upp. Koncentrationen på oljeindustrin medförde dock länge att andra delar av näringslivet försummades. Det gällde i synnerhet jordbrukssektorn som tack vare den konstlat höga nivån på den nigerianska valutan, naira inte kunde konkurrera med den billiga livsmedelsimporten. Oljeboomen satte därmed också fart på urbaniseringsprocessen och Lagos - landets kommersiella centrum - växer ohejdat. Från 2009 betraktas dock Nigeria inte längre som tillhörande gruppen ’least developed countries’.  

Motsättningarna och oron i landet har ökat de senaste åren. Det beror främst på den ekonomiska kris som orsakats av det fallande oljepriset 2014-15 som drabbat Nigeria hårt  2017 har ekonomin förbättrats något.

Senast uppdaterad: 

Januari 2018 av Kjell Kampe.
För mer info kontakta info@uniontounion.org.

Världsfackets rättighetsindex
1
2
3
4
5
5+
5 - Obefintlig garanti för fackliga rättigheter
Läs mer
5 - Världsfacket ITUC:s Global Rights Index rankar världens sämsta länder att arbeta i. Indexet omfattar 142 länder som rankas på en skala mellan 1 och 5. Betyg 1 är bäst och 5 är sämst. Rankingen baseras på graden av respekt för de mänskliga rättigheterna i arbetslivet. 5 betyder ingen garanti för rättigheter.