Håll dig uppdaterad

Bli gratis prenumerant på våra utskick och få nyhetsbrev och inbjudningar till olika evenemang.

Nyheter

Här samlar vi nyheter, opinionsartiklar och debattinlägg.

2018-11-09
En hushållsarbetare är en arbetstagare som är anställd för att arbeta i någons hushåll. Arbetstagare som arbetar i sin arbetsgivares hushåll omfattas av en särskild lag.
2018-11-06
Vi samarbetar med fackliga organisationer runtom i världen, genom svenska fackliga förbund. I det samarbetet ingår även uppföljning och utvärdering av samarbetet. Nu söker vi en utvärderare för att genomföra utvärderingen av det fackliga utbildningsprogrammet PANAF i Afrika.
2018-10-30
– Som skådespelare ses du som någon som inte kan få något annat jobb, att du inte är anställningsbar. Eller så är du bara en narcissist som drömmer om selfies på röda mattan, säger Jack Devnarain, ordförande i SAGA, South African Guild of Actors
2018-10-30
En månad har gått sedan jag tog över det viktiga uppdraget som kanslichef för Union to Union. Det har varit en rivstart. Mina två första dagar spenderade jag på styrelseinternat och fick direkt möjlighet att sätta mig in i centrala frågor för organisationen, men också förmånen att lära känna personerna i styrelsen. En utmärkt start för mig!
2018-10-29
De senaste tolv åren har den demokratiska utvecklingen backat i världen. Istället ser vi en frammarsch för nationalism och auktoritära regimer.
2018-10-29
Att människor organiserar sig för bättre arbetsvillkor och anständiga löner är en fundamental byggsten för ett inkluderande, välmående och demokratiskt samhälle. De senaste åren uppvisar dock en trend där det blivit allt svårare för fackliga organisationer att verka fritt i flera delar av världen. I en rad länder utsätts fackligt aktiva för repressalier på grund av sitt engagemang för mänskliga rättigheter i arbetslivet, och hindras från att utöva fundamentala rättigheter.
2018-10-26
Ungefär två miljarder människor i världen har mens, ungefär en gång i månaden, i några dagar till en vecka åt gången. På ett liv blir det drygt sex år. Självklart är det en facklig fråga när ungefär halva befolkningen påverkas, under en så stor del av sina liv.
2018-10-22
Detta är historien om hur globala ramavtal kan göra enorm skillnad för arbetstagare hela vägen ner till golvet i multinationella företag och hur svenskt fackligt utvecklingssamarbete dessutom bidragit till att det lyckats.

Sidor