IUF Asia Agriculture Workers Education and Organising

Lantarbetare i Asien drabbas av den alltmer koncentrerade ägarbilden i jordbruket. Små jordägare tvingas att sänka sina priser i konkurrens med stora transnationella företag. Konflikter om vatten har blivit mer vanliga då storbruken utnyttjar stora mängder för bevattning. Facklig organisering blir svårare och många företag organiserar s.k. gula fack som inte företräder arbetstagarnas rättigheter. På många lantbruk används fortfarande barnarbetare. IUF har lång erfarenhet av organisering av lantarbetare och kan visa goda resultat både vad gäller organisering och förhandling. Nya lagar i t.ex. Pakistan tillåter lantarbetare att organisera sig, efter stora påtryckningar från IUF och dess medlemsorganisationer. IUF har också stort fokus på matsäkerhet och hållbart lantbruk, genom organisering och utbildning och med särskilt fokus på osäkra anställningar.

Projektnummer:
60324
Projektorganisationer:
Kommunal
För mer information kontakta Marie Ende