Ett starkt fack inom järnvägssektorn i Botswana

Facket för anställda inom järnvägssektorn i Botswana, BRAWU, står inför många utmaningar: förändringar i arbetslagstiftningen, hög arbetslöset, inflation. BRAWU strävar efter att bli ett förbund som kan delta i den sociala dialogen och påverka regeringen genom lobbyverksamhet och diskussioner. För att kunna bli en stark part i detta sammanhang krävs kunnigare fackliga ledare och mer medvetna medlemmar. De ska också ha fått en större insikt om dynamiken i den sociala dialogen med regering, arbetsgivare och andra parter i det civila samhället.

Projektnummer:
60328
Land:
Projektorganisationer:
Svenska Transportarbetarförbundet
För mer information kontakta Marie Ende