Seychellerna

Ögruppen som ligger nordost om Madagaskar var obebodd till slutet av 1700-talet. På många små öar över ett stort område bor endast 92 000 människor. Seychellerna som blev självständigt från Storbritannien 1976 har länge haft en för arfrikanska förhållanden mycket hög levnadsstandrad. Ekonomin är  dock ensidigt inriktad på turism. Det finns två fackliga centralorganisationer i landet.

Bakgrund

Historia

Franska nybyggare med afrikanska slavar var de som först bosatte sig på ögruppen. 1814 till 1976 var Seychellerna en brittisk koloni. I många år efter självständigheten rådde i praktiken enpartisystem på Seychellerna. Först 1991 legaliserades politiska partier.

Statsskick och politik

The People’s party (Parti Lepep), närmast ett socialdemokratiskt parti, och dess presidentkandidat har segrat i samtliga val sedan 1993.dess. I presidentvalet i maj 2015 omvaldes James Michelför andra gången. Valdeltagandet var 86 %. I parlamentsvalen som hölls 2011 och som bojkottades av två stora oppositionspartierna fick The People’s party (Parti Lepep) 33 av 34 platser.  

Att oppositionen haft svårt att få starkt stöd anses bero på att regeringspartiet klarat av den svåra ekonomiska krisen på ett bra sätt.

Ekonomi

Landets förhållandevis goda ekonomi kan helt härledas till turismen, vilket dock gjort landet sårbart för yttre händelser; Seychellerna drabbades hårt av tsunamin i december 2004 och med efterföljande skyfall beräknas skadorna ha uppgått till ca 30 miljoner dollar som motsvarar 14 % av landets budget. Den oroliga situationen i Mellersta Östern och tsunamin 2004 hade också stor negativ inverkan på turismen, men de senaste åren har turismen åter ökat. Regeringen försöker uppmuntra andra näringar, bl.a. fisket. Tonfisk är en exportvara som dock hotas av ett alltför omfattande fiske och närvaron av somaliska pirater. 2014 tecknades ett avtal med EU om hur vattnen kring ögruppen får utnyttjas. Jordbruket är dåligt utvecklat och landet är beroende av import av livsmedel. Seychellerna har en stor utlandsskuld och exporten är bara hälften så stor som importen.

Tidigare hade landet ett nära ekonomiskt samarbete med framför allt Tanzania. Under senare år har de ekonomiska kontakterna istället vänts mot öster, viktiga handelsparter har blivit Indien, Singapore och rika arabstater som Dubai.

Seychellerna har tagit flera initiativ i miljöfrågor med andra östater som hotas av högre vattennivåer i oceanerna.

Den fackliga situationen

2006 antog parlamentet en arbetsmarknadslag med förbättrade bestämmelser om anställningsvillkor. 2008 genomfördes en kampanj för att förbättra kvinnornas situation på arbetsmarknaden.

Fackliga organisationer

All facklig verksamhet samordnades 1978 i National Workers´ Union of Seychelles,NWUS vars verksamhet enligt stadgarna ska ske under överinseende av regeringspartiet som också ska godkänna alla beslut. NWUS har cirka 25 000 medlemmar och anser att man ”representerar alla arbetare oavsett färg, religion eller politisk åsikt”. NWUS är genom sitt kvinnoförbund SWO, Seychelles Women´s Organisation, och sitt ungdomsförbund, Youth League, integrerat i regeringspartiets strukturer. NWUS är inte anslutet till Internationella Fackliga Samorganisationen, IFS