Sierra Leone

1961 uppnådde Sierra Leone fullständig självständighet. Enpartistyre och oroligheter har präglat landet. Efter de demokratiska valen 1996 härjades landet av ett blodigt inbördeskrig, men har de senaste åren återhämtat sig och facklig verksamhet är åter möjlig.

Bakgrund

Historia

Liksom Liberia var Sierra Leone ursprungligen en fristad för frigivna slavar under 1800-talet. Inlandet blev brittiskt protektorat 1896 och hela landet brittisk koloni 1924.

Namnet har landet fått efter portugisiska sjöfarare som tyckte att konturerna på bergen vid den nuvarande huvudstaden Freetown påminde om ett lejon.

En militärkupp ägde rum 1992. 1996 kunde åter demokratiska val genomföras. Efter valen övergick oroligheterna till ett sällsynt grymt inbördeskrig där en rebellarmé, Revolutionary United Front (RUF) plundrade och förödde stora delar av landet. Både FN och den västafrikanska samarbetsorganisationen ECOWAS har haft fredsbevarande styrkor i landet.

Statsskick och politik

Presidentval kunde hållas 2002. I presidentvalet 2007 vann oppositionens kandidat Ernest Koroma. Han återvaldes i november 2012 och hans parti All People's Congress segrade också i parlamentsvalen. Valdeltagandet var mycket högt i val som bedömdes vara rättvisa.

2009 dömdes tre av ledarna i inbördeskriget för bl.a. krigsförbrytelser och för att har gjort sig skyldiga till tvångsäktenskap, vilket var första gången någon fällts för det. I september 2010 upphävde FNs Säkerhetsråd alla sanktoner mot Sierra Leone, ett tecken på att situationen i landet normaliserats.

Ekonomi

Jordbruket sysselsätter den största delen av arbetskraften, men gruvindustrin ger störst exportinkomster. Korrupta regimer har under flera decennier misskött statens finanser. Landet har beviljats skuldavskrivningar under 2005. 2014-15 drabbades landet hårt av Ebolaepidemin. 7 november 2015 bedömde WHO att landet var fritt från Ebola. Då hade 3 955 personer avlidit i sjukdomen.

Den fackliga situationen

Under flera decennier hörde fackföreningsrörelsen i Sierra Leone till de starkaste i Afrika. Under 90-talet försämrades situationen och 1996 beskrev Internationella Fackliga Samorganisationen, IFS fackföreningsrörelsen i Sierra Leone som "allvarligt skadad" av rebellaktiviteterna. En ILO-rapport 2008 utpekar Sierra Leone som det land som har den högsta andelen barnarbetare i världen. Situationen normaliserades under 00-talet och den fackliga verksamheten har åter byggts upp. De statsanställdas nybildade fack fick förhandlingsrätt 2011. Trakasserier mot fackligt aktiva förekommer dock. Det senaste året har flera strejker bland hälsoarbetare ägt rum i anslutning till Ebolaepidemin.

Fackliga organisationer

Det finns två fackliga centralorganisationer:

Sierra Leone Labour Congress, SLLC, bildades 1962. Organisationen var en av de första afrikanska fackföreningarna som anslöt sig till Internationella Fackliga Samorganisationen, IFS.  SLLC har idag. SLLC har nu 25 medlemsförbund, bland dem fyra förbund inom den informella sektorn. SLLC har 54 550 medlemmar.

Central Confederation of Trade Unions, CCOTU med 8 340 medlemmar.

Världsfackets rättighetsindex
1
2
3
4
5
5+
4 - Trade rights index 4 short
Läs mer
4 - Världsfacket ITUC:s Global Rights Index rankar världens sämsta länder att arbeta i. Indexet omfattar 142 länder som rankas på en skala mellan 1 och 5. Betyg 1 är bäst och 5 är sämst. Rankingen baseras på graden av respekt för de mänskliga rättigheterna i arbetslivet. 4 betyder att det sker systematiska kränkningar.