Somalia

Somalia är ett utpräglat klansamhälle och en stor del av befolkningen är nomader. Sedan 1991 råder inbördeskrig och kaos, men vissa samhällsfunktioner har sakta åter börjat fungera. Somalia är ett av få länder i Afrika där samma språk talas av de flesta i landet. Det är näst intill omöjligt att bedriva någon facklig verksamhet i dagens läge.

Bakgrund

Historia

Den 1 juli 1960 slogs den tidigare italienska (södra delen) och den brittiska kolonin Somaliland (norra delen) ihop och blev det självständiga Somalia. 1969 tog general Mohammed Siad Barre makten genom en militärkupp. Han gjorde somaliska till officiellt språk i landet och lät skapa ett somaliskt skriftspråk med latinskt alfabet. Politiska partier förbjöds. Siad Barre fick starkt stöd av Sovjetunionen, men när han 1977 aktivt stödde ett uppror bland somalitalande i Ogadenprovinsen i Etiopien förändrades läget; Sovjetunionen började istället ge stöd till Etiopien medan USA började stödja Somalia. Kriget ledde till stora förödelser för både Etiopien och Somalia, utan att gränserna kom att ändras. Samtidigt började Siad Barres förlora kontrollen överlandet. Under i stort sett hela 90-talet och 00-talet har landet varit i inbördeskrig, utan fungerande samhällsinstitutioner.

Statsskick och politik

2009 kunde ändå ett övergångsparlament utse president men säkerhetsläget förvärrades åter och 2010 kontrollerades södra Somalia av islamistorganisation al-Shabab. 2012 utsågs universitetsläraren Hassan Sheikh Mohamud till president i ett val i parlamentet med flera kandidater, bl.a. den sittande presidenten. Även om vägen är lång till en verklig demokrati kan det ändå ses som ett första steg mot en normalisering av förhållandena i landet. 

Somaliland                                                                                             Den norra delen av landet – gamla Brittiska Somaliland – proklamerade sig som en egen stat 1991 under namnet Somaliland, men har inte lyckats få internationellt erkännande. Presidentval hölls 2010. Oppositionens kandidat Ahmed Mahamoud Silanyosegrade och tillträdde som president i juli. 

Ekonomi

Försörjningsläget är kritiskt i landet p.g.a. kriget och missväxt. Boskapsskötsel och fiske utgör huvudnäringar. Telekommunikationsfirmor tillhandahåller den billigaste priserna på internationell trafik i Afrika.

Piratverksamheten utanför Somalias kust har gjort att FN:s Säkerhetsråd har godkänt att militära styrkor som bekämpar piraterna får verka även på somaliskt territorialvatten.

Den fackliga situationen

Även om möjligheterna att bedriva facklig verksamhet har förbättrats något de senaste åren har mord på fackligt aktiva förekommit också 2015. Internationella Fackliga Samorganisationen, IFS har protesterat och även ILO har uttalat sig och krävt att regeringen ska agera.

2014 ratificerades tre av ILO:s kärnkonventioner ; nr 87 Föreningsfrihet och skydd för organisationsrätten, nr 98;  Rätten att organisera sig och förhandla kollektivt och nr 182: Mot de värsta formerna av barnarbete. Det ses som en stor framgång för den fackliga organisationen som drivit frågan. Ett annat framsteg utgör också den nya medialag som antogs i december 2015.

Fackliga organisationer

Den fackliga centralorganisationen Federation of Somali Trade Unions, FESTU med 26 840 medlemmar är anslutet Internationella Fackliga Samorganisationen, IFS.

Världsfackets rättighetsindex
1
2
3
4
5
5+
5+ - Trade rights index 5+ short
Läs mer
5+ - Världsfacket ITUC:s Global Rights Index rankar världens sämsta länder att arbeta i. Indexet omfattar 142 länder som rankas på en skala mellan 1 och 5. Betyg 1 är bäst och 5 är sämst. Rankingen baseras på graden av respekt för de mänskliga rättigheterna i arbetslivet. 5+ betyder kollapsad rättsstat. Ingen garanti för rättigheter.