Sudan

Sudan var fram till delningen i juli 2011 Afrikas till ytan största land. Regimen är en hård islamistisk diktatur som bl.a. infört sharialagar. Landet är oerhört bördigt, men det tidigare långa inbördeskriget i söder och i Darfurprovinsen har förhindrat all utveckling. Normal facklig verksamhet är inte möjlig.

Fakta

Ratificerade kärnkonventioner:
29, 98, 100, 105, 111, 138, 182

Arbetsmarknad: 

Sudans ekonomi har många problem att brottas med; inbördeskriget och den ständiga politiska instabiliteten, vädrets makter där torka drabbat jordbruket hårt i flera år, enorm utlandsskuld och en kontraproduktiv ekonomisk politik. 80% av befolkningen får sin utkomst från jordbruket. Regimen har de senaste åren gjort vissa eftergifter för Världsbankens och IMF:s krav och bl.a. inlett privatiseringar och samarbete med internationella oljebolag. När Sydsudan bildades förlorade Sudan ca 75% av sina oljeinkomster och den ekonomiska krisen har fördjupats.

Den fackliga situationen: 

Normal facklig verksamhet är inte möjlig i Sudan, även om  marginella förbättringar ägt rum de senaste åren. Det förekommer trots allt strejker och facklig aktivitet. 2013 gjordes en överenskommelse mellan SWLUTF och det centrala facket i Sydsudan om samarbete. 2015 upplöste regimen det sudanesiska journalistförbundet.

Lönerna i Sudan bedöms vara bland de lägsta i världen. Barnarbete är vanligt.

Fackliga organisationer: 

1993 inrättades med regimens stöd Sudan Workers Trade Union Federation (SWTUF) som enda fackliga centralorganisation. Organisationen går inte längre helt i regimens ledband; man stödde t.ex. strejkande lärare i Darfur 2015.

Senast uppdaterad: 

Mars 2016 av Kjell Kampe.
För mer info kontakta info@uniontounion.org.

Världsfackets rättighetsindex
1
2
3
4
5
5+
5+ - Trade rights index 5+ short
Läs mer
5+ - Världsfacket ITUC:s Global Rights Index rankar världens sämsta länder att arbeta i. Indexet omfattar 142 länder som rankas på en skala mellan 1 och 5. Betyg 1 är bäst och 5 är sämst. Rankingen baseras på graden av respekt för de mänskliga rättigheterna i arbetslivet. 5+ betyder kollapsad rättsstat. Ingen garanti för rättigheter.