Swaziland

Swaziland har allt sedan självständigheten 1968 präglats av kamp mot den feodala kungafamiljen. Facket är den drivande kraften i kampen för demokrati. Ekonomin domineras av jordbruk. Många swazier arbetar i Sydafrika och deras bidrag till ekonomin är betydande.

Fakta

Statsskick
Monarki
Yta
17363 km²
Huvudstad
Mbabane, 66 000 inv.
Religion
Kristendom, Islam, Bahá'í, judendom mfl
Invånare
1,3 milj. inv.
BNP/Invånare
8 864 USD
Språk
siswazi, engelska
UNDP/HDI
Rangordning: 150, värde 0,531
Ratificerade kärnkonventioner:
29, 87, 98, 100, 105, 111, 138, 182 (samtliga)
Den fackliga situationen: 

Swaziland rankas av Internationella Fackliga Samorganisationen, IFS som ett av de 10 värsta länderna för arbetstagare; möten attackeras av polis, fackliga ledare arresteras. Den fackliga organisationsgraden är trots det hög och även en stor andel av dem som arbetar inom jordbruket är fackligt anslutna. Textilindustrins kollaps på 2000-talet har dock medfört att det totala medlemsantalet minskat något. Facket spelar en viktig politisk roll i kampen för demokrati. 

Strejker och olika fackliga protester och aktioner förekommer ofta och i ökande omfattning.

Fackliga organisationer: 

De två tidigare fackliga centralorganisationerna i landet; Centralorganisationen Swaziland Federation of Trade Unions (SFTU) med 65 000 medlemmar och det mer regeringstrogna Swaziland Federation of Labour (SFL) med 11 000 gick 2011 samman och bildade Trade Union Congress of Swaziland (TUCOSWA) dit också det starka Lärarförbundet som tidigare stått utanför centralorganisationerna anslöt sig. TUCOSWA registrerades först men ”avregistrerades” 2013. Efter starka internationella påtryckningar registrerades organisationen igen 2015. TUCOSWA som har 75 000 medlemmar är ansluten till Internationella Fackliga Samorganisationen, IFS och erkänd av ILO.

Historia: 

Swaziland var ett brittiskt protektorat fram till 1968. Det lilla bergslandet har en kort gräns i öster mot Moçambique men är i övrigt helt omgärdat av Sydafrika. 

Landet har under hela sin korta historia präglats av kampen för demokrati. Kritiken mot den nuvarande kungen Mswati III har de senaste åren vuxit sig allt starkare och bredare i takt med att han agerar alltmer självsvåldigt och taktiskt oklokt, bl. a. genom giftermål med unga flickor – han har nu 18 fruar, enorma lyxprojekt som att hyra ett eget jetplan för att delta i den engelska prinsens bröllop. 2011 uppmanade den anglikanska kyrkans ärkebiskop i landet kungen att avgå och lämna plats för en demokratisk regering. 2015/16 fick kungafamiljen 25 % 'påökt' och deras budget är nu 5 % av landets BNP.

Statsskick och politik: 

Den enväldige kungen har dock tvingats till vissa eftergifter. 2006 antogs en ny konstitution som bl.a. ger kvinnor ökade rättigheter. Politiska partier är förbjudna, men det finns ett parlament som till viss del väljs, till viss del utses av kungen. Oppositionen bojkottade parlamentsvalen 2013.

Ekonomi: 

Ekonomin är mycket starkt knuten till Sydafrika. Jordbruket sysselsätter mer än 60 % av invånarna. Den återkommande torkan i kombination med för hårt utnyttjade betesmarker och jorderosion utgör stora problem. 2016 drabbades södra Afrika av den värsta torkan på flera decennier, vilket kommer att påverka också Zwazilands viktiga export av socker även för 2017.  

Den tidigare gruvnäringen har minskat i betydelse då järnmalmen sinat och efterfrågan på asbest minskat. 20% av landets inkomster kommer från arbetare vid gruvorna i Sydafrika. Swaziland är mycket hårt drabbat av HIV/AIDS. 

Senast uppdaterad: 

FN-systemets hemsidor
- ITUC:s information på www.ituc-csi.org
Information i artiklar via www.labourstart.org/africa
- Utrikespolitiska institutets landguide: www.landguiden.se

Världsfackets rättighetsindex
1
2
3
4
5
5+
5 - Obefintlig garanti för fackliga rättigheter
Läs mer
5 - Världsfacket ITUC:s Global Rights Index rankar världens sämsta länder att arbeta i. Indexet omfattar 142 länder som rankas på en skala mellan 1 och 5. Betyg 1 är bäst och 5 är sämst. Rankingen baseras på graden av respekt för de mänskliga rättigheterna i arbetslivet. 5 betyder ingen garanti för rättigheter.