Tanzania

Tanganyika och Zanzibar var brittiska kolonier från 1914 till självständigheten 1961. 1963 bildade de unionen Tanzania. Landet har varit politiskt stabilt, men ekonomisk fattigt och varit det land som fått mest svenskt bistånd genom åren. Fackföreningsrörelsen är väl organiserad. Två centralorganisationer – TUCTA  på fastlandet och ZATUC på Zanzibar är anslutna till Världsfacket, ITUC. 

Fakta

Statsskick
Republik
Yta
945 090 km²
Huvudstad
Dodoma (parlament) 228 000 invånare Dar es Salam (reg) 2,9 milj. invånare
Religion
Ca 45% kristna, 30% muslimer
Invånare
51 000 000
BNP/Invånare
2 510 US dollar
Språk
Kiswahili officiellt språk, engelska spritt
UNDP/HDI
Rangordning 2016: 151 (av totalt 187), Värde: 0,531
Ratificerade kärnkonventioner:
29 - 87 - 98 - 100 - 105 - 111 - 138 - 182

Arbetsmarknad: 

Tanzanias första legendariske president Julius Nyerere, försökte bygga en afrikansk socialism. Nu är landet en marknadsekonomi.

Tanzania tillhör världens fattigaste länder och är ett av de länder som beviljats stora skuldavskrivningar. Landet var länge helt beroende av bistånd. Den ekonomiska utvecklingen har de senaste åren varit positiv, bl.a. stora gas- och guldfyndigheter har gjort att utländska investeringar, inte minst kinesiska, har ökat starkt och Tanzania räknas nu till de s.k. lejonekonomierna i Afrika.

Jordbruket står för 85 procent av exporten och 90 procent av befolkningen får sin utkomst från det. Klimat och jordmån begränsar dock odlingsmöjligheterna. Turismen är också viktig före ekonomin.

2015 enas Tanzania och med 25 afrikanska länder om ett frihandelsavtal.

Den fackliga situationen: 

Grundläggande fackliga rättigheter finns inskrivna i lag och strejker förekommer. I praktiken kränks fackliga rättigheter ofta. Facken arbetar aktivt för att stärka kvinnornas situation i arbetslivet, motverka trakasserier, missförhållanden för domestic workers och för att förhindra barnarbete.

Fackliga organisationer: 

Fackföreningsrörelsen etablerades i mitten av 1950-talet med nära koppling till självständighetsrörelsen. 1991 inleddes en facklig frigörelseprocess. 2003 bildades Zanzibar Trade Union Congress, ZATUC som en helt självständig centralorganisation med 15 000 medlemmar.

Centralorganisationen på fastlandet Trade Union Congress of Tanzania, TUCTA med 350 000 medlemmar består av tolv förbund och har en stabil ekonomi. TUCTA och ZATUC är anslutna till Världsfacket, ITUC och Organization of African Trade Union Unity, OATUU.

Senast uppdaterad: 

Uppdaterad januari 2018
Kjell Kampe

För mer information, kontakta
info@uniontounion.org

Världsfackets rättighetsindex
1
2
3
4
5
5+
4 - Trade rights index 4 short
Läs mer
4 - Världsfacket ITUC:s Global Rights Index rankar världens sämsta länder att arbeta i. Indexet omfattar 142 länder som rankas på en skala mellan 1 och 5. Betyg 1 är bäst och 5 är sämst. Rankingen baseras på graden av respekt för de mänskliga rättigheterna i arbetslivet. 4 betyder att det sker systematiska kränkningar.