Vår styrelse

Union to Unions styrelse leder organisationens verksamhet och ska främja och utveckla verksamheten och dess förutsättningar.

Styrelsen, som består av tolv medlemmar och som väljs på föreningsstämman, består av en ordförande, två vice ordförande från vardera medlem, och för de övriga nio ledamöterna gäller att LO nominerar fyra, TCO tre och Saco två ledamöter.

– Styrelseuppdraget och ordförandeskapet för Union to Union handlar om viktiga insatser för solidariteten och stödet till våra kolleger i länder med utbredd fattigdom, säger Berit Müllerström, ordförande för Union to Union och LO:s andre vice ordförande.

Styrelsen

Presidium:
Berit Müllerström, LO  (ordförande)
Heike Erkers, Saco (vice ordförande)
Jonas Nordling, TCO (vice ordförande)

Övriga styrelseledamöter:
Anna Jensen Naatikka, LO
Mikael Johansson,  LO
Pim van Dorpel, LO
Sofia Eriksson, LO
Maria Rönn, TCO
Torbjörn Bredin, TCO
Anna Gustafsson, TCO
Laila Abdallah, Saco
Ove Andersson, Saco

Våra styrdokument

Andra verksamhetsdokument

Vårt miljöarbete

Riktlinje mot kränkande särbehandling

Våra stadgar

Union to Unions stadgar slår fast att vi är en partipolitiskt och religiöst obunden, ideell förening med säte i Stockholm. Medlemmar i föreningen är de tre fackliga centralorganisationerna: LO, Landsorganisationen i Sverige; TCO, Tjänstemännens centralorganisation och Saco, Sveriges akademikers centralorganisation. Det är stadgarna som reglerar grunderna för verksamheten och dess ekonomi.