Zambia

Det kopparrika Zambia blev inte självständigt från Storbritannien förrän 1964. Stora variationer i kopparpriser har påverkat ekonomin. Facket har spelat en viktig roll i landets utveckling.

Fakta

Ratificerade kärnkonventioner:
29, 87, 98, 100, 105, 111, 138, 182

Arbetsmarknad: 

Zambias ekonomi är starkt knuten till gruvnäringen och hur världsmarknadspriset på koppar (85 % av exporten) utvecklas. I november 2015 blev 4 300 gruvarbetare uppsagda p.g.a. de låga kopparpriserna. Flera år har landet drabbats av torka med hungersnöd som följd i vissa delar av landet. Zambia är ett av världens mest skuldtyngda länder och har beviljats skuldavskrivningar.

Den fackliga situationen: 

Facket har spelat en viktig roll i landet och ordföranden i Zambia Congress of Trade Unions (ZCTU) har gått till viktiga uppdrag både internationellt och nationellt: år 2000  blev Fackson Shamenda som förste afrikan vald till ordförande för Internationella Fackliga Samorganisationen, IFS. Han blev senare arbetsmarknadsminister.

I gruvdistriktet där en stor del av verksamheten drivs av kinesiska företag rapporteras om allt värre kränkningar av de fackliga rättigheterna. Lagstiftningen har i stort sett omöjliggjort legala strejker, men i mars 2016 antogs en ny arbetsmarknadslag som bl.a. reglerade rätten till visstidsanställningar och välkomnades av ZCTU.

Fackliga organisationer: 

Fackets utveckling i Zambia är mycket starkt kopplad till befrielserörelserna i södra Afrika. ZCTU, bildades 1965 och har länge varit en av de mest inflytelserika organisationerna i Afrika.  ZCTU har totalt 350 000 medlemmar i 18 fackförbund, varav gruvarbetareförbundet länge varit det mäktigaste. ZCTU är anslutet till Internationella Fackliga Samorganisationen, IFS och Organization of African Trade Union Unity, OATUU.

UNI (Union Network International), har ett av sina tre Afrikakontor i Ndola i Zambia.

Senast uppdaterad: 

Mars 2016 av Kjell Kampe.
För mer info kontakta info@uniontounion.org.

Världsfackets rättighetsindex
1
2
3
4
5
5+
4 - Trade rights index 4 short
Läs mer
4 - Världsfacket ITUC:s Global Rights Index rankar världens sämsta länder att arbeta i. Indexet omfattar 142 länder som rankas på en skala mellan 1 och 5. Betyg 1 är bäst och 5 är sämst. Rankingen baseras på graden av respekt för de mänskliga rättigheterna i arbetslivet. 4 betyder att det sker systematiska kränkningar.