Burkina Faso

Burkina Faso är ett av jordens fattigaste. Analfabetismen i Burkina Faso bedöms vara den högsta i världen. Det finns en lång facklig tradition i landet, men den fackliga rörelsen är splittrad.

Fakta

Statsskick
Republik, enhetsstat
Yta
274 200 km²
Huvudstad
Ouagadougou, 2,8 miljoner invånare
Religion
½ trad afrikanska religioner, 1/3 muslimer, inflytelserik kristen (katolsk) minoritet
Invånare
18,6 miljoner
BNP/Invånare
1 800 US dollar
Språk
Franska officiellt språk
UNDP/HDI
Rangordning: 183 (2011) Värde: 0,402
Ratificerade kärnkonventioner:
29, 87, 98, 100, 105, 111, 138, 182

Arbetsmarknad: 

Jordbruket dominerar ekonomin, men export av guld inbringar nu mer exportinkomster än bomull. De magra jordarna och återkommande torka medför att man tvingas importera livsmedel. Ekonomin präglas av ett stort handelsunderskott och exportinkomsterna täcker bara en tredjedel av importen. Landet är starkt beroende av utländskt bistånd.

Internationella Fackliga Samorganisationen, IFS har konstaterat i en rapport om ”The Washington consensus” att bomullsindustrin är ett exempel på hur framgångsrika exportsatsningar inte löser ekonomiska problem för landets befolkning. Många invånare har sökt sig till grannländerna, främst Ghana och Elfenbenskusten, för att klara försörjningen. 2014 bildade Mauretanien, Mali, Niger och Tchad bildar Burkina Faso en ekonomisk samarbetsorganisation som får namnet G5 Sahel.

Den fackliga situationen: 

I Burkina Faso finns av tradition långtgående fackliga rättigheter och trots splittringen och den lilla andelen anställda spelar fackföreningsrörelsen en betydelsefull roll, men IFS konstaterar ändå att landets lagar inte stämmer överens med de åtagande man gjort när det gäller bl.a. strejkrätt och barnarbete. Strejker förekommer dock; 2016 strejkade bl.a. sjukhusanställda. 2016 fick också många visstidsanställda fast anställning tack vare samarbete med internationella industrifacket Industriall.

En generalstrejk 2014 bidrog starkt till att president Campaoré kunde avsättas. De politiska partierna uppfattar ofta facken som potentiella rivaler.

Fackliga organisationer: 

Det finns 6 centralorganisationer, varav fyra är anslutna till IFS.
Confédération Nationale des Travailleurs Burkinabé (CNTB), 10 500 medl.
Confédération Syndicale Burkinabé (CSB) med 19 383 medl.
Organisation Nationale des Syndicats Libres (ONSL), 42 500 medl.
Union Syndicale des Travailleurs du Burkina (USTB), 8 700 medl.

Inom ramen för LO:s och TCO:s panafrikanska program finns en facklig samarbetskommitté mellan de fem största centralorganisationerna. Många gemensamma fackliga aktiviteter har genomförts; bl.a. ett framgångsrikt arbete för att organisera den informella sektorn. 

Internationella Transportfederationen har sin koordinator för Västafrika i Ouagadougou.

Senast uppdaterad: 

Uppdaterad december 2016
Kjell Kampe

För mer information, kontakta:
info@lotcobistand.org

Världsfackets rättighetsindex
1
2
3
4
5
5+
4 - Trade rights index 4 short
Läs mer
4 - Världsfacket ITUC:s Global Rights Index rankar världens sämsta länder att arbeta i. Indexet omfattar 142 länder som rankas på en skala mellan 1 och 5. Betyg 1 är bäst och 5 är sämst. Rankingen baseras på graden av respekt för de mänskliga rättigheterna i arbetslivet. 4 betyder att det sker systematiska kränkningar.