Bild: IFS
2012-05-02

Första ratificeringen för hushållsanställda

Uruguay blev det första land som ratificerade ILO:s nyaste konvention om hushållsanställdas rättigheter. Det berör direkt 120 000 hushållsanställda inom landet, men är också ännu ett steg mot erkännande av yrkesgruppen i hela världen.

De hushållsanställda är 14 miljoner personer bara i Latinamerika och de jobbar ofta under mycket svåra förhållanden.Rapporter om barnarbete, sexuellt tvång och trakasserier är vanliga. Ofta är de migrantarbetare som har svårt att försvara sina intressen.

Konvention 189 antogs i Genève förra sommaren efter ett intensivt arbete av framförallt de hushållsanställdas globala fack IUF. För första gången jämställdes hembiträden, hemträdgårdsmästare och barnflickor med andra arbetstagare.Konventionen slår fast att hembiträden är som vilka arbetare som helst, och att de omfattas av samma arbetslagstiftning som övriga på arbetsmarknaden. För första gången någonsin gav konventionen yrkesgruppen ett skydd för rätten att organisera sig, rätt till mödraledighet, minimilöner och en dag ledig per vecka.

Världsfacket IFS ser Uruguays ratificering som en stor framgång för deras kampanj ”12 by 12” och som ett mycket viktigt steg. För skriver inte länderna på konventionen träder den inte heller i kraft.