Gabon

Den olje- och järnmalmsrika före detta franska kolonin skulle kunna ge landets dryga miljon invånare en hög levnadsstandard. Enpartiväldet har under 90-talet ersatts av ett flerpartisystem. En ny facklig centralorganisation har konkurrerat ut den regeringstrogna.

Arbetsmarknad: 

BNP i Gabon ligger fyra gånger över genomsnittet för Afrika söder om Sahara. Anledningen är de stora oljefyndigheter i havet. I nordöstra delen av landet finns järnfyndigheter som betecknas som världens största. Med 22 miljoner hektar regnskog är Gabon en stor exportör av ädelträ. 2010 förbjöds export av ädelträ som inte förädlats i landet vilket medförde arbetslöshet bland skogsarbetare. Med rika tillgångar på magnesium, uran och fosfater är Gabon ett eldorado för gruvnäringen. Den ekonomiska politiken gör dock att de fattiga inte märker mycket av landets rikedom och det låga oljepriset 2015-2016 har medfört stagnation i ekonomin och oroligheter.

Den fackliga situationen: 

Kränkningar av de fackliga rättigheterna är vanligt förekommande; immigranter saknar rättigheter och stor uppmärksamhet har riktats mot det omfattande barnarbete och handel med barn som förekommer, trots att Gabon har ratificerat ILOs konvention mot barnarbete.

Det finns inte något lagligt skydd för anställda och strejkrätten är kraftigt inskränkt. I den nya arbetsmarknadslagen finns dock regler som öppnar för möjligheten att bedriva kollektiva förhandlingar. Strejker förekommer:  I början av år 2015 strejkade bl.a. lärare och sjuksköterskor i över två månader för att få upp sina löner och 2016 genomförde bl.a. oljearbetare och telearbetare strejkaktioner.

Fackliga organisationer: 

Det finns idag tre fackliga centralorganisationer i Gabon; det regeringstrogna, Confédération Syndicale Gabonaise (COSYGA) med 22 800 medlemmar och Confédération Gabonaise des Syndicats Libres (CGSL) med 19 000 medlemmar. Båda är anslutna till IFS.  

2009 bildades en tredje fristående centralorganisation för offentliganställda Syndicats de l'Administration publique (COSYNAP) till vilken bl.a. en av de två lärarorganisationerna och hälsoarbetarna anslöt sig. 

Fram till 1980 var COSYGA den enda tillåtna fackliga organisationen i landet. CGSL har utvecklats snabbt och är i dag den fackföreningsrörelse som bäst representerar de anställda i Gabon. CGSL har flitigt använt strejkvapnet och ofta utmanat regeringen.