Ghana

Ghana är i dag en fungerande flerpartidemokrati med en relativt stark ekonomi. Den fackliga rörelsen i Ghana har traditionellt haft stort inflytande i landet. Under många år var Ghana Trade Union Congress, GTUC nära lierat med den politiska makten men står nu ofta i skarp opposition mot regimen.

Arbetsmarknad: 

Jämfört med många andra afrikanska stater är ekonomin god. Exploateringen av landets naturtillgångar kakao, skog, guld, industridiamanter, mineraler och sedan 2010 framför allt olja har lett till betydande exportintäkter som har använts för investeringar i landets infrastruktur. Statistik visar att Ghana har uppfyllt FN:s millenniemål om halverad fattigdom fram till 2015. Medan 51,7 procent av landets invånare levde i fattigdom 1992 är den andelen nu nere i 24,2 procent enligt den nationella statistikmyndigheten.

Den fackliga situationen: 

Det finns en stark facklig tradition i Ghana. De fackliga organisationerna står ofta i centrum i samhällsdebatten. De flesta fackliga organisationer finns samlade i GTUC, Ghana Trade Union Congress. Länge var GTUC nära lierad med den politiska makten, men är i dag ofta i opposition mot regeringen. Lärarförbundet GNAT Ghana National Association of Teachers som är landets största fackförbund står av historiska skäl utanför centralorganisationen. 

Facket har länge haft en mycket hög organisationsgrad. Under slutet av 1980-talet och början av 90-talet spelade facket en aktiv roll i Ghanas demokratisering. En nyliberal arbetsmarknadslag från 2004 försvårar lagliga strejker och friheten för vem som helst att bilda en fackförening utgör ett hot mot TUC:s enhet. Olika fackliga aktioner inklusive strejker är dock vanliga. Frågor som orsakade konflikt 2016 gällde bl.a. privatisering av det statliga elbolaget och pensionsfrågor.

Fackliga organisationer: 

2004 lämnade Industrial and Commercial Workers Union, det största förbundet, TUC. En ny centralorganisation Ghana Federation of labour har också bildats. Både Ghana TUC med 275 000 medlemmar i 17 medlemsförbund och GFL med 48 200 medlemmar är anslutna till Internationella Fackliga Samorganisationen, IFS och till Organization of African Trade Union Unity, OATUU (OATUU). Även i Ghana har det fackliga klimatet hårdnat och fackiga aktioner har bemötts med våld från polisen vid flera tillfällen. Det förekommer också att anställda hindras från att organisera sig fackligt, bl.a. oljearbetarna.

TUC:s generalsekreterare Kwasi Adu-Amankwah är sedan 2012 generalsekreterare i IFS regionala organisation för Afrika. OATUU har sitt högkvarter i Accra. 2015 bildades ett förbund för anställda i privata hem, Domestic Service Workers Union.  

Världsfackets rättighetsindex
1
2
3
4
5
5+
3 - Trade rights index 3 short
Läs mer
3 - Världsfacket ITUC:s Global Rights Index rankar världens sämsta länder att arbeta i. Indexet omfattar 142 länder som rankas på en skala mellan 1 och 5. Betyg 1 är bäst och 5 är sämst. Rankingen baseras på graden av respekt för de mänskliga rättigheterna i arbetslivet. 3 betyder att det sker regelbundna kränkningar.