Guyana

Guyana är en svag statsbildning präglad av starka motsättningar mellan landets två största etniska grupper, de indiskättade och de som har afrikanskt påbrå. Landets stora naturtillgångar utnyttjas dåligt på grund av undermålig infrastruktur. Samtidigt gör grannländerna anspråk på stora delar av Guyanas territorium.