2018-06-09

Järvaveckan

Under Järvaveckan deltar flera fackförbund, för att prata om bland annat diskriminiering, jämställdhet och inkludering.

Tisdag 12 juni kl 17 kommer Journalistförbundet fokusera på journalisters utsatthet i världen idag. Idag klassas kritiska journalister ofta som terrorister och fängslas på mycket oklara grunder. Hur agerar Sverige?