Kongo (Brazzaville)

Kongo Brazzaville blev självständigt från Frankrike 1960. Fram till 1991 var landet en marxistisk enpartistat. Därefter har det politiska läget varit konstant oroligt. Oljetillgångar har möjliggjort storskaliga utvecklingsprojekt. Fackföreningsrörelsen är djupt splittrad och de fackliga rättigheterna kränks ständigt.

Fakta

Statsskick
Republik, enhetsstat
Yta
342 000 km²
Huvudstad
Brazzaville
Religion
Kristendom (katolicism). Minoritet traditionella afrikanska religioner
Invånare
4,7 miljoner
BNP/Invånare
5 200 US-dollar
Språk
franska officiellt språk
UNDP/HDI
Rangordning 140, Index 0,564
Ratificerade kärnkonventioner:
29, 87, 98, 100, 105, 111, 138, 182 (samtliga)

Arbetsmarknad: 

Olja har ersatt timmer som främsta exportvara. Timmerindustrin har drabbats hårt av den ekonomiska krisen och sjunkande oljepriser har inneburit nya problem. En ny järnmalmsgruva togs i drift 2013. Jordbruket är gravt misskött och landet måste importera livsmedel. Kongo är ett av de hårdast skuldsatta länderna och beroende av bistånd, men många givare har dragit ner på biståndet. Oroligheterna i grannlandet Demokratiska republiken Kongo (Kinshasa) och Centralafrikanska republiken har medfört att man tvingats ta emot ett stort antal flyktingar. Genom ett kontroversielltavtal har  200 000 hektar mark arrenderats ut  på 30 år till sydafrikanska odlare. Förhoppningarna är att det ska öka tillgången på mat och innebära kunskapsöverföring.

Den fackliga situationen: 

Under kommunisttiden tvingades de fackliga organisationerna inordna sig i en av regimen godkänd facklig centralorganisation Confédération Syndicale Congolaise (CSC), men genom flera politiska strejker under 1990-talet bröt sig CSC loss från beroendet och bidrog starkt till en demokratisering av landet.  

Rätten att strejka finns inskriven i arbetsmarknadslagarna. De senaste åren har präglats av strejker med krav att regeringen ska uppfylla sina löften.  Avskedanden p.g.a. facklig verksamhet är inte ovanligt.

Den fackliga splittringen har blivit ett argument för myndigheterna att ignorera facket.

Fackliga organisationer: 

Utöver CSC som 2014 hade 36391 medlemmar finns idag ytterligare två  centralorganisationer:  Confédération Syndicale des Travailleurs du Congo (CSTC) med 49 799 och Confédération des Syndicats Libres et Autonomes du Congo (COSYLAC) med 19 000 medlemmar.

COSYLAC organiserar främst offentliganställda och har engagerat sig mycket i kampen mot de omfattande privatiseringarna. CSC, CSTC och COSYLAC är anslutna till Världsfacket, ITUC.

Senast uppdaterad: 

Januari 2018 av Kjell Kampe.
För mer info kontakta info@uniontounion.org.

Världsfackets rättighetsindex
1
2
3
4
5
5+
3 - Trade rights index 3 short
Läs mer
3 - Världsfacket ITUC:s Global Rights Index rankar världens sämsta länder att arbeta i. Indexet omfattar 142 länder som rankas på en skala mellan 1 och 5. Betyg 1 är bäst och 5 är sämst. Rankingen baseras på graden av respekt för de mänskliga rättigheterna i arbetslivet. 3 betyder att det sker regelbundna kränkningar.