Foto: Lukas MwakaloboAnderson Yorum Ngalawa, Asatiel Kiwori, Masumbulko G Msuima och Catherine Franic Alhina diskuterar innehållet i studiecirkelmaterialet. De arbetar på hissföretaget Elevators International i Tanzania.
2018-11-06

Union to Union söker utvärderare för PANAF

Union to Union arbetar för att stärka fack i världen, bidra med kunskap och påverka för global rättvisa. 

 

Vi samarbetar med fackliga organisationer runtom i världen, genom svenska fackliga förbund. I det samarbetet ingår även uppföljning och utvärdering av samarbetet. Nu söker vi en utvärderare för att genomföra utvärderingen av det fackliga utbildningsprogrammet PANAF i Afrika.

Utvärderingen beräknas ske mellan december 2018 och mars – april 2019, den eller de som kommer att genomföra utvärderingen ska uppfylla villkoren som finns i dokumentet Terms of Reference (se högerspalt), där hittar du också information om PANAF.  

Vid frågor om uppdraget kontakta programhandläggare Emir Figueroa emir.figueroa@uniontounion.org 

Offert skicka till evaluations@uniontounion.org, vi tar emot offerter löpande dock ska de ha inkommit till oss senast 2018-11-30.