Lesotho

Den brittiska kolonin Basutoland blev det självständiga kungadömet Lesotho 1966. Lesotho som är helt omgärdat av Sydafrika är ett av världens fattigaste länder. Den fackliga rörelsen är splittrad och svag. Lesotho Labour Council, LLC är anslutet till Världsfacket, ITUC.

Fakta

Statsskick
Monarki, enhetsstat
Yta
30 355 km²
Huvudstad
Maseru
Religion
ca 80% kristna (katoliker och anglikanska kyrkan), traditionella afrikanska religioner
Invånare
1,9 miljoner
BNP/Invånare
3 150 US-dollar
Språk
engelska och sesotho
UNDP/HDI
Rangordning 162, Index 0,486
Ratificerade kärnkonventioner:
29, 87, 98, 100, 105, 111, 138, 182 (samtliga)

Arbetsmarknad: 

Lesothos ekonomi hänger nära ihop med Sydafrikas och ungefär 2/5 av den manliga befolkningen arbetar i de sydafrikanska gruvorna. På den lesothiska landsbygden finns det i dag fyra gånger fler kvinnor än män. Lesotho betraktas dock från 2009 inte längre som tillhörande gruppen “least developed countries".

Landet är hårt drabbat av HIV/AIDS.

Bara tio procent av landets yta är odlingsbar. Trots det sysselsätter jordbruket nästan alla som stannar i Lesotho. Lesotho drabbas ofta av torka med och brist på mat.

Textil och kläder har stått för 90 % av Lesothos export. Hot om att ett avtal med USA som gav förmånliga villkor för textilexport skulle avvecklas p.g.a. att Lesotho inte levde upptill de krav som stipulerades i avtalet ledde till omfattande demonstrationer mot regeringen 2017.

Ett jättelikt vattenprojekt som ska försörja ett stort område i Sydafrika med vatten och dessutom ge elkraft till Lesotho håller på att byggas.

Den fackliga situationen: 

Grova kränkningar av de fackliga rättigheterna är vanligt förekommande och fackligt aktiva trakasseras. Arbetsförhållandena i de ekonomiska frizonerna kan jämföras med slavarbete. En lag från 1996 förbjuder statsanställda att ansluta sig till fackliga organisationer. Långa och krångliga procedurer gör det näst intill omöjligt att genomföra en laglig strejk, men strejker förekommer.

Anslutningen till facket i textilindustrin har ökat de senaste åren.

Den sydafrikanska fackföreningsrörelsen spelar en stor roll för den fackliga rörelsen i Lesotho. Överlag är dock fackföreningsrörelsen i Lesotho svag och inre splittringar har ofta skapats av politiska krafter utanför fackföreningsrörelsen.

Fackliga organisationer: 

Det finns flera centralorganisationer: Lesotho Labour Council, LLC med 18 706 medlemmar är sedan 2014 anslutet till Världsfacket, ITUC. 

Störst är dock Lesotho Congress of Democratic Unions, LECODU. Både LECODU och LLC är anslutna till Organization of African Trade Union Unity, OATUU.

Senast uppdaterad: 

Januari 2018 av Kjell Kampe.
För mer info kontakta info@uniontounion.org.

Världsfackets rättighetsindex
1
2
3
4
5
5+
4 - Trade rights index 4 short
Läs mer
4 - Världsfacket ITUC:s Global Rights Index rankar världens sämsta länder att arbeta i. Indexet omfattar 142 länder som rankas på en skala mellan 1 och 5. Betyg 1 är bäst och 5 är sämst. Rankingen baseras på graden av respekt för de mänskliga rättigheterna i arbetslivet. 4 betyder att det sker systematiska kränkningar.