Madagaskar

Madagaskar, världens fjärde största ö och tidigare fransk koloni blev självstädigt 1960. Madagaskar har länge präglats av maktstrider och är ett av världens fattigaste länder. Fackföreningsrörelsen är splittrad men har visst inflytande.

Fakta

Statsskick
Republik, förbundsstat
Yta
587 041 km²
Huvudstad
Atananarivo, 1,4 milj. invånare
Religion
ca 40% kristna (katoliker, protestanter), 40% traditionella afrikanska religioner, 10 % muslimer
Invånare
2 146 000
BNP/Invånare
1 500 US$
Språk
Malagasy och franska
UNDP/HDI
Rangordning:154 (2014), Index: 0,510
Ratificerade kärnkonventioner:
29, 87, 98, 100, 111, 138, 182.

Arbetsmarknad: 

Madagaskars ekonomi är inriktad på jordbruk och fiske med vanilj som viktigaste exportprodukt. Nära hälften av landets handel sker med Frankrike. Turistindustrin är den snabbast växande näringen. Madagaskar har en god utvecklingspotential men är idag extremt fattigt. Landet har också drabbats av flera cykloner med förödande följder för jordbruket. En av de största utländska investeringarna i Afrika gäller Ambatovys gruvprojekt för nickel som ska ge arbete för många och exportinkomster till landet. Facklig aktivitet motarbetas. Miljörörelsen har också kritiserat projektet för rovdrift på miljön.

Den fackliga situationen: 

Fackföreningsrörelsen är splittrad och består av ett hundratal olika förbund som, i viss utsträckning, är anslutna till politiska partier. Till detta tillkommer att det också finns olika typer av yrkesföreningar. Antalet lönearbetare är mycket litet. Fackligt aktiva trakasseras ofta, men strejker är trots det ganska vanliga. 2017 var det många strejker med bl.a en segdragen konflikt om 49 uppsagda hamnarbetare som fick starkt internationellt stöd. Statsanställda hotade med strejk i januari 2018 då ett datafel gjort att tusentals anställda inte fått sin decemberlön.

Lönerna fastställs ofta av en trepartskommitté, men kollektivavtalsförhandlingar förekommer också och ökar i omfattning.  

Madagaskars fackföreningsrörelse har varit en viktig kraft i oppositionen mot regeringens åtstramningspolitik och bl.a. bidragit till att regeringen ratificerat ILO:s konvention mot de värsta formerna av barnarbete. Trots detta har landets kris medfört att andelen barnarbetare ökat kraftigt.

Fackliga organisationer: 

Det finns nio fackliga centralorganisationer varav fem är anslutna till Världsfacket, ITUC. De flesta var tidigare knutna till politiska partier men är idag mer autonoma.

De fem som är anslutna till ITUC är:

  • Firaisan’ny Sendikan’ny Mpiasan’i Madagasikara FI.SE.MA (hemsida på franska) med 25 362 medlemmar
  • Confederation des Travailleur Malgaches med 15 000 medlemmar
  • Sendika Krisitianina Malgasy, (Chrétienne des Syndicats Malgaches), SEKRIMA (hemsida på franska) med 33 707 medlemmar
  • Confédération des Syndicats des Travailleurs de Malagasy Révolutionnaires, FISEMARE med 18 200 medlemmar
  • Union des Syndicats Autonomes du Madagascar, USAM med 5 046 medlemmar.

 Det finns också två olika samverkansorgan; Front des Fédérations des Syndicats som är politiskt oberoende men saknar egen ekonomi och Intersyndicale, ett samarbetsforum som försöker ena centralorganisationerna i gemensamma frågor.

 Det finns dock ett särskilt fack för arbetarna i frizonerna, Fédération des syndicats des travailleurs des entreprises franches som lyckats genomdriva vissa förbättringar.

Senast uppdaterad: 

Januari 2018 av Kjell Kampe.
För mer info kontakta info@uniontounion.org.

 

Världsfackets rättighetsindex
1
2
3
4
5
5+
4 - Trade rights index 4 short
Läs mer
4 - Världsfacket ITUC:s Global Rights Index rankar världens sämsta länder att arbeta i. Indexet omfattar 142 länder som rankas på en skala mellan 1 och 5. Betyg 1 är bäst och 5 är sämst. Rankingen baseras på graden av respekt för de mänskliga rättigheterna i arbetslivet. 4 betyder att det sker systematiska kränkningar.