Patrik Bergvall/Union to UnionYork Farm utanför Lusaka, Zambia.
2018-06-26

Matproducenter lever på fattigdomslöner

Odlare och arbetare som producerar mat till våra livsmedelskedjor tjänar långt under levnadslön och har själva inte tillräckligt att äta, detta framkommer i rapporten Ripe for Change, Ending Human Suffering in Supermarkets Supply Change, med förord av Världsfackets ordförande Sharan Burrow, som nyss släpptes av organisationen Oxfam.

Rapportsläppet (läs rapporten här) är starten på Oxfams nya fleråriga kampanj Behind the barcodes. Den uppmanar livsmedelaktörer och regeringar  att sätta stopp för inhumana arbetsförhållanden, öka transparensen kring var vår mat kommer från, hantera diskriminering mot kvinnor och se till att en större andel konsumentpriserna på mat når de som producerar den.

I Europa står tio livsmedelskedjor för halva marknaden, det ger dem stora möjligheter att kräva minskade priser från sina leverantörer globalt. Livsmedelskedjorna tar sedan mitten av 90-talet allt mer av vinsten från det som konsumenterna betalar, och andelen som går till odlare och arbetare har minskat.

De åtta största börsnoterade livsmedelskedjorna i världen gjorde 22 miljarder dollar i vinst 2016. För att höja inkomsterna för 600 000 thailändska arbetare i fisk- och skaldjursindustrins till löner som går att leva på skulle det ha räckt med 10 procent av pengarna som gick till aktieägarna av USA:s tre största livsmedelskedjor.

Rapporten konstaterar bland annat att:

  • De som är fria att organisera sig fackligt får högre lön och kortare arbetsdagar.
  • Genom att ändra sina affärsmodeller kan livsmedelskedjorna förändra livet för miljontals människor som producerar vår mat.