Mauretanien

Sedan självständigheten från Frankrike 1960 har Mauretanien mestadels styrts av militären. Slavarbete förekommer fortfarande. Stora motsättningar råder mellan de arabiska och svarta befolkningsgrupperna. Ekonomin är outvecklad och de fackliga rättigheterna hårt kringskurna. Fyra fackliga centralorganisationer är med i Världsfacket, ITUC.

Fakta

Statsskick
Republik, enhetsstat
Yta
1 030 700 km²
Huvudstad
Nouackchott, 975 000 invånare
Religion
Islam (sunni)
Invånare
3,9 miljoner
BNP/Invånare
3 710 US-dollar
Språk
arabiska, wolof officiella språk
UNDP/HDI
Rangordning: 161 (2014), Index: 0,487
Ratificerade kärnkonventioner:
29, 87, 98, 100, 105, 111, 138, 182. (samtliga)

Arbetsmarknad: 

Basen för landets ekonomi är fisket och gruvindustrin, främst bestående av järn och koppar. Vattnen utanför kusten tillhör jordens rikaste fiskevatten, men överexploateras av utländska fiskeflottor. Endast i söder, längst Senegalfloden, finns odlingsbar jord. Landet är därför beroende av att importera livsmedel. Även odlingsområdena drabbas regelbundet av allvarlig torka. Världsbanken och IMF har beviljat avskrivning av delar av landets skulder.

Den fackliga situationen: 

En arbetsmarknadslag från år 2004 begränsar de fackliga rättigheterna och gör det i praktiken svårt att få en fackförening registrerad. Trots att Mauretanien har ratificerat konventionen mot barnarbete uppskattar ILO att det finns 68 000 barn i åldern 10-14 år som tvingas arbete under svåra förhållanden. Trots en lag som kan ge 15 års fängelse för den som utnyttjar slavar är tvångsarbete vanligt. 2015 arresterades flera anti-slav-aktivister. Världsfacket, ITUC har krävt att de ska friges, vilket också skedde i 2016.

Kränkningar av de fackliga fri- och rättigheterna hör till vardagen men fackliga aktioner förekommer. 2017 genomförde Lärarfacken en omfattande protestaktion mot nedskärningar inom utbildningssektorn. En framgångsrik kampanj för att organisera kvinnor har medfört att andelen kvinnor i CGTM på några år har ökat från 15 till 30%. Facken arbetar också hårt för att organisera den informella sektorn.

En arbetsmarknadslag från år 2004 begränsar de fackliga rättigheterna och gör det i praktiken svårt att få en fackförening registrerad. Trots att Mauretanien har ratificerat konventionen mot barnarbete uppskattar ILO att det finns 68 000 barn i åldern 10-14 år som tvingas arbete under svåra förhållanden. Trots en lag som kan ge 15 års fängelse för den som utnyttjar slavar är tvångsarbete vanligt. 2015 arresterades flera anti-slav-aktivister. Världsfacket, ITUC har krävt att de ska friges, vilket också skedde i 2016.

Kränkningar av de fackliga fri- och rättigheterna hör till vardagen men fackliga aktioner förekommer. 2017 genomförde Lärarfacken en omfattande protestaktion mot nedskärningar inom utbildningssektorn. En framgångsrik kampanj för att organisera kvinnor har medfört att andelen kvinnor i CGTM på några år har ökat från 15 till 30%. Facken arbetar också hårt för att organisera den informella sektorn.

Fackliga organisationer: 

Fram till 1990 fanns det en facklig centralorganisation, Union des Travailleurs de Mauritanie (UTM), som var en integrerad del av statsapparaten. I dag finns det fyra fackliga centralorganisationer som är anslutna till Världsfacket, ITUC

Senast uppdaterad: 

Januari 2018 av Kjell Kampe.
För mer info kontakta info@uniontounion.org.

Världsfackets rättighetsindex
1
2
3
4
5
5+
4 - Trade rights index 4 short
Läs mer
4 - Världsfacket ITUC:s Global Rights Index rankar världens sämsta länder att arbeta i. Indexet omfattar 142 länder som rankas på en skala mellan 1 och 5. Betyg 1 är bäst och 5 är sämst. Rankingen baseras på graden av respekt för de mänskliga rättigheterna i arbetslivet. 4 betyder att det sker systematiska kränkningar.