Niger

Niger blev självständigt 1960. Större delen av självständighetstiden har landet styrts av militären. Niger är ett av världens fattigaste länder. Det finns många fackliga organisationer varav tre är anslutna till Världsfacket, ITUC.

Fakta

Statsskick
Republik, enhetsstat
Yta
1 267 000 km²
Huvudstad
Niamey
Religion
Islam
Invånare
18 miljoner
BNP/Invånare
910 US-dollar
Språk
Franska är officiellt språk. Hausa det största av ett 20-tal afrikanska språk.
UNDP/HDI
Rangordning 2014: 187 Index: 0,337
Ratificerade kärnkonventioner:
29- 87 - 98 - 100 - 105 - 111 - 138 - 182

Arbetsmarknad: 

Niger är ett av jordens fattigaste länder och har näst lägst värde på UNDPs Human Development Index, HDI 2016. Den största delen av befolkningen är självförsörjande bönder. Jorden kan bara brukas några månader per år, resten av året söker sig männen ofta till grannländerna för att ta tillfälliga arbeten.

Ekonomin skadas av återkommande torka och det sjunkande världsmarknadspriset på jordnötter och uran. Niger är en betydande uranexportör, bl.a. till Frankrike, men många av de 75 gruvföretagen har slagit igen.

På EUs begäran har Niger under 2016 och 2017 minskat strömmen av flyktingar på väg norrut mot Europa och också hjälpt till med att återföra migranter till deras hemländer.

Den fackliga situationen: 

Det finns många fackliga organisationer och reguljär facklig verksamhet bedrivs. 2015 tecknade transportfacken ett betydelsefullt heltäckande nationellt avtal. Strejker förekommer: 2016 strejkade bl.a. arbetarna vid landets enda oljeraffinaderi. 80 % av den vuxna befolkningen arbetar inom den informella sektorn och facken arbetar hårt för att organisera dem.

En annan viktig fråga är den breda förekomsten av slavarbete och handeln med barnarbetare. Regeringen och ett antal regionala och lokala ledare har förbundit sig att se till att slavarbete avskaffas. Arbetet går långsamt och ITUC har uppmanat regeringen att särskilt bevaka kakao- och tobaksplantager för att undanröja de värsta formerna av barnarbete. 

Fackliga organisationer: 

Det finns en flora av fackliga organisationer (bara den globala federationen UNI har t.ex. 17 medlemsförbund), vilket förstås försvårar samordningen av det fackliga arbetet.

Tre fackliga centralorganisationer är anslutna till ITUC och  Organization of African Trade Union Unity, OATUU:

Confédération Nigérienne du travail, CNT med 75 000 medlemmar,

Union des Syndicats des Travailleurs du Niger, USTN med 43 000 medlemmar,

Confédération Démocratique des Travailleurs du Niger, SDTN, med 34 985 medlemmar.

Senast uppdaterad: 

Januari 2018 av Kjell Kampe.
För mer info kontakta info@uniontounion.org.