Foto: Bengt RolferMartle Keyter, vice ordförande i sydafrikanska Fedusa, tycker att Global Deal låter briljant och ska ta upp detta i hemlandet.
2016-12-12

Nu sprids Global Deal över världen

Allt fler låg- och medelinkomstländer ansluter sig till den svenske statsministern Stefan Löfvens initiativ Global Deal. Även antalet arbetsgivare och fackföreningar som vill bli partners väntas öka. Bland annat planerar parterna i Somalia att gå med.

I förra veckan gav Stefan Löfven en bakgrund till sitt initiativ på Världsfackets ITUC:s styrelsemöte i Wien:

– Social rättvisa är etiskt, men det är också smart. Därför vill jag samla regeringar, arbetsgivare, fackföreningar och andra organisationer i en ”global deal”. Det är ingen färdig modell utan en plattform för social dialog om arbetsvillkor, tillväxt och fördelning av välståndet. Det är något som alla kommer att vinna på. Jag inbjuder er att bidra på det sätt som ni kan för att sprida idén om social dialog som en löpeld över världen.

Statsministern lanserade först sitt initiativ i FN-högkvarteret i New York i september. Sedan dess har tolv länder och ett mindre antal företag och fackliga organisationer (främst svenska) anslutit sig. Bland dem som skrivit under finns regeringarna i Angola, Bangladesh, Colombia och Kambodja. Häromdagen anslöt sig även Etiopien och Indonesien.

Men i många låg- och medelinkomstländer är den informella ekonomin stor och de som jobbar där står utanför systemet med förhandlande arbetsmarknadsparter. Efter talet frågade jag statsministern hur de allra mest utsatta arbetstagargrupperna ska fångas in av Global Deal.

– Då gäller det att organisera den gruppen också, det är fackförbundens uppgift, svarar Löfven innan han rusar iväg till regeringsplanet.

Tilläggas kan att det i regeringskansliets förarbeten till Global Deal sägs att dessa tankar ska få en tydlig roll i svenskt utvecklingssamarbete och en prominent roll den nya biståndspolitiska inriktning som nu bereds.

LO, TCO och Saco var bland de första att ansluta sig till Global Deal och på plats i Wien var även ordförandena för LO och TCO. Karl-Petter Thorwaldsson säger att det faktiskt är möjligt att organisera i den informella ekonomin även om det är svårt. Han nämner sockerindustrin i Colombia som exempel.

Vad innebär då Global Deal för LO:s del?

– Just nu innebär det att jag lägger väldigt mycket tid på att åka runt i världen och träffa fackföreningar och företagsledare och få dem att ansluta sig, säger han.

TCO:s ordförande Eva Nordmark säger att Global Deal framför allt ger hopp åt många människor runt om i världen när ojämlikheten ökar och jobb försvinner. TCO har anslutit sig till Global Deal, men ännu inte gjort något nytt konkret åtagande med anledning av det.

– Vi håller på att upparbeta kontakter med en tjänstemannaorganisation i Nepal. Det kanske kan utvecklas till ett mer konkret bidrag för att bygga upp partskapaciteten, säger hon.

Stefan Löfvens tal väckte stor entusiasm bland ITUC:s styrelseledamöter. De vi pratade med efteråt var ivriga att jobba vidare med detta i sina respektive länder. Så här säger generalsekreteraren i Federation of Somali Trade Unions, Festu:

– Vi har arbetat hårt tillsammans med vår motpart på hur vi ska hantera frågor om anständiga arbetsvillkor och social dialog. Global Deal spelar en viktig roll där och vi hoppas inom kort kunna ställa oss bakom dessa principer tillsammans med arbetsgivareföreningen.

Martle Keyter, vice ordförande i sydafrikanska Fedusa, hade inte hört talas om Global Deal innan hon kom till Wien.

– Det här låter briljant. I Sydafrika har vi ett forum – Nedlac – där regeringen, facket, arbetsgivarna och civilsamhället diskuterar frågor som rör arbetsmarknaden. Jag ska ta upp frågan om Global Deal där, säger hon.