Rwanda

Rwanda blev självständigt 1962. Inbördeskriget i mitten av 1990-talet resulterade i folkmord och en enorm flyktingström. Det tättbefolkade landet saknar naturtillgångar. Ekonomin som har återhämtat sig oväntat snabbt efter inbördeskriget är baserad på jordbruk. Situationen för facket har också normaliserats.

Fakta

Statsskick
Republik, enhetsstat
Yta
26 338 km²
Huvudstad
Kigali
Religion
Majoriteten är kristna. Afrikanska religioner och Islam (sunni)
Invånare
112,7 miljoner
BNP/Invånare
1 630 US-dollar
Språk
Officiella språk är kinyarwanda, franska och engelska
UNDP/HDI
Rangordning: 159 (2015) Index: 0,498
Ratificerade kärnkonventioner:
29, 87, 98, 100, 105, 111, 138, 182

Arbetsmarknad: 

Folkmordet 1994 gjorde också att ekonomin kollapsade. Landets ekonomi har dock återhämtat sig oväntat snabbt, inflationen är under kontroll och korruptionen låg efter afrikanska mått. Världsbanken och IMF har beviljat Rwanda avskrivning av delar av landets skulder. Jordbruket sysselsätter omkring 90 procent av befolkningen. Landet har få naturtillgångar och en mycket liten industrisektor. Turismen växer dock snabbt (bergsgorillor). 2009 beviljades Rwanda medlemskap i Samväldet, delvis som ett steg att fjärma sig från den gamla kolonialmakten Belgien. 2015 enas Rwanda och 25 andra afrikanska länder om ett frihandelsavtal.

Den fackliga situationen: 

De flesta nu har rätt att tillhöra en fackförening (statstjänstemän undantagna) men arbetsgivare avskedar ofta dem som försöker bilda fack. Det pågår dock en konstruktiv dialog mellan regeringen och facket. Staten bryter ofta mot de lagar som styr arbetsrätten och man har förlorat 75 % av de fall som gått till domstol. 2017 startades en utredning med målet att få slut på lagbrotten från arbetsgivarnas sida.

Facken i Burundi, Djibouti, Etiopien, Kenya, Rwanda, Tanzania och Uganda inlett ett samarbete för att bevaka de fackliga rättigheterna i den Östafrikanska gemensamma marknaden. Centralorganisationerna har t.ex. gemensamt krävt att den lagstadgade minimilönen som inte höjts sedan 1974 ska höjas rejält.

Barnarbete är vanligt.

Fackliga organisationer: 

Centrale Syndicale des Travailleurs du Rwanda, CESTRAR. Organisationen är med sina 72 000 medlemmar landets största centralorganisation och ansluten till Världsfacket, ITUC CESTRAR är mest verksam i Kigali.

Det finns ytterligare 3 centralorganisationer varav en, Congrès du Travail et de la Fraternité au Rwanda, COTRAF med 20 000 medlemmar är ansluten till ITUC.

Senast uppdaterad: 

Januari 2018 av Kjell Kampe.
För mer info kontakta info@uniontounion.org.

Världsfackets rättighetsindex
1
2
3
4
5
5+
2 - Trade rights index 2 short
Läs mer
2 - Världsfacket ITUC:s Global Rights Index rankar världens sämsta länder att arbeta i. Indexet omfattar 142 länder som rankas på en skala mellan 1 och 5. Betyg 1 är bäst och 5 är sämst. Rankingen baseras på graden av respekt för de mänskliga rättigheterna i arbetslivet. 2 betyder att det sker upprepade kränkningar.