2018-05-22

Shrinking civic space - Rapport från Concord

Den 22 maj släpper Concord rapporten "Tag plats! Civilsamhällets demokratiska utrymme och rätten till organisering" om Shrinking civic space, en rapport som Union to Union varit med och skrivit.

Läs mer här

Det minskade utrymmet för civilsamhället hänger ihop med den allmänna demokratiska utvecklingen i världen. Efter ett kvarts sekel av demokratiska framsteg har utvecklingen vänt under det senaste decenniet.

Att människor engagerar och organiserar sig är en viktig byggsten för ett demokratiskt, fredligt och välmående samhälle, men idag är det allt svårare för organisationer och aktivister att verka fritt i stora delar av världen.

Det främsta arbetet för att motverka det minskade demokratiska utrymmet behöver göras på landnivå, av de organisationer som är berörda, för att skydda organisationer och aktivister, och för att påverka det politiska läget i landet. CONCORD Sveriges olika medlemsorganisationer stöttar sina samarbetsorganisationer i olika länder med att göra just detta.