Sierra Leone

Sedan självständigheten 1961 har enpartistyre och oroligheter präglat landet. 1991 - 2002 härjades landet av ett blodigt inbördeskrig, men har de senaste åren återhämtat sig och facklig verksamhet är åter möjlig. 2014 drabbades landet åter av en katastrof då en epidemi av den dödliga sjukdomen Ebola lamslog landet.

Fakta

Statsskick
Republik, enhetsstat
Yta
71 740 km²
Huvudstad
Freetown, 986 000 invånare
Religion
ca 50% afrikanska religioner, 40% islam, 10% kristendom
Invånare
5,9 milj. inv.
BNP/Invånare
1 770 US$
Språk
engelska officielltspråk, krio talas allmänt
UNDP/HDI
Rangordning 2016: 179 (av totalt 187), Värde: 0,420
Ratificerade kärnkonventioner:
29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 och 182

Arbetsmarknad: 

Jordbruket sysselsätter den största delen av arbetskraften, men gruvindustrin, främst järnmalm och diamanter, ger störst exportinkomster. Korrupta regimer har under flera decennier misskött statens finanser. Sierra Leone har beviljats skuldavskrivningar . 2014-15 drabbades landet hårt av Ebolaepidemin. 7 november 2015 bedömde WHO att landet var fritt från Ebola. Då hade 3 955 personer avlidit i sjukdomen.

Den fackliga situationen: 

Under flera decennier hörde fackföreningsrörelsen i Sierra Leone till de starkaste i Afrika, men under 90-talet försämrades situationen och 1996 beskrev Världsfacket, ITUC fackföreningsrörelsen i Sierra Leone som "allvarligt skadad" av rebellaktiviteterna. Situationen normaliserades under 00-talet och den fackliga verksamheten har åter byggts upp. De statsanställdas nybildade fack fick förhandlingsrätt 2011. Trakasserier mot fackligt aktiva förekommer dock, liksom strejker och fackliga aktioner. 2017 strejkade bl.a. postanställda som inte fått ut sina löner.

Fackliga organisationer: 

Det finns två fackliga centralorganisationer:

Sierra Leone Labour Congress, SLLC, bildades 1962. Organisationen var en av de första afrikanska fackföreningarna som anslöt sig till Världsfacket, ITUC.   SLLC har 25 medlemsförbund. Bland förbunden finns fyra  inom den informella sektorn. SLLC har 54 550 medlemmar.

Central Confederation of Trade Unions, CCOTU med 8 340 medlemmar.

Senast uppdaterad: 

Uppdaterad januari 2018
Kjell Kampe

För mer information, kontakta                                                                                                     info@uniontounion.org

Världsfackets rättighetsindex
1
2
3
4
5
5+
4 - Trade rights index 4 short
Läs mer
4 - Världsfacket ITUC:s Global Rights Index rankar världens sämsta länder att arbeta i. Indexet omfattar 142 länder som rankas på en skala mellan 1 och 5. Betyg 1 är bäst och 5 är sämst. Rankingen baseras på graden av respekt för de mänskliga rättigheterna i arbetslivet. 4 betyder att det sker systematiska kränkningar.