Foto: PSIÄven om det finns mycket kvar att göra, har viktiga förändringar nåtts i kampen för hbtq-rättigheter i Latinamerika, menar Jocelio Drummond från det globala facket PSI.
2016-05-24

Starkare fack med hbtq-kommitté

I Latinamerika och Karibien har det globala facket PSI, som organiserar offentliganställda, inrättat en särskild kommitté som jobbar regionalt med hbtq-frågor.
– Facken blir starkare när vi finns till för alla. Det gör också att hbtq-personer känner sig mindre sårbara på arbetsplatserna, säger Jocelio Drummond, regionansvarig för PSI Interamerica.

Den regionala hbtq-kommittén har regelbundet möten för att dela erfarenheter och arbeta fram handlingsplaner som sedan sprids till medlemsförbunden.

– Vi jobbar med arbetsrätt, diskriminering på arbetsplatser och frågor som har med arbetsrelaterade orättvisor att göra, men också med medborgerliga rättigheter, som samkönade äktenskap, pension och sociala förmåner, säger
Jocelio Drummond, som är regionansvarig för PSI Interamerica.

PSI* har också tagit fram publikationer om rättigheter för hbtq-arbetstagare i Latinamerika, och inlett samarbete med International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association for Latin America and the Caribbean, för att stärka PSI:s expertis inom området.

– Att jobba med hbtq-rättigheter i Karibien och Latinamerika är alltid svårt - inte bara för PSI utan för alla fack. Men vi har lyckats nå en viktig förändring: inga fackliga ledare talar längre emot fackligt arbete för hbtq-rättigheter. Det är ett litet steg framåt, men ändå en betydande bedrift, säger han.

Enligt honom har länder som Brasilien, Uruguay och Argentina gjort stora framsteg när det kommer till hbtq-rättigheter i regionen under de senaste åren. Men det finns fortfarande mycket kvar att göra.

– Det är uppenbart att hbtq-personer fortfarande är utsatta i Latinamerika så vi behöver uppnå fler hbtq-rättigheter för att få ett jämlikt samhälle.
Nu gäller det att se till att medlemsförbunden genomför den handlingsplan som togs fram under det senaste mötet för hbtq-kommittén, menar Jocelio Drummond.  

Även USA och Kanada kommer i framtiden ingå i PSI:s regionala hbtq-
kommitté. Kommittén planerar också att organisera en sammankomst för hbtq-ledare på PSI:s världskongress.

– Facken blir starkare när vi finns till för alla, säger han.

* Det globala facket PSI (Public Services International) är en global facklig federation för fackförbund som organiserar offentliganställda. Seko, ST, Kommunal, Vision, Akademikerförbundet SSR, Vårdförbundet och Transportarbetareförbundet är medlemmar i PSI.