Uganda

Uganda blev självståndigt från Storbritannien 1962. Landet var då ett av Afrikas mest välmående, men vanstyre och diktatur raserade ekonomin. Uganda har återhämtat sig men regimen är auktoritär och president Museveni för en aggressiv utrikespolitik. Facklig verksamhet är hårt reglerad. Det finns två fackliga centralorganisationer varav en NOTU, National Organization of Trade Unions är anslutet till Världsfacket, ITUC.

Fakta

Statsskick
Republik, enhetsstat
Yta
241 139 km²
Huvudstad
Kampala, 1,9 milj.invånare
Religion
Majoritet kristna (anglikanska kyrkan, 15% muslimer
Invånare
41,5 milj. inv.
BNP/Invånare
1 720 US$
Språk
Engelska officielltspråk, luganda största lokala språk
UNDP/HDI
Rangordning 2016: 163 Värde: 0,493
Ratificerade kärnkonventioner:
29, 87, 98, 100, 105, 11, 138, 182 (samtliga).

Arbetsmarknad: 

Vid självständigheten 1962 hade Uganda en väl utvecklad ekonomi, baserad på jordbruk med utbyggd hälsovård och ett fungerande utbildningssystem, men ekonomin raserades totalt under Idi Amin. Landet har återhämtat sig och IMF har berömt Uganda för sitt sätt att sköta sin ekonomi, men nedskärningarna i den offentliga sektorn ökat arbetslösheten och det militära engagemanget utomlands har tärt hårt på ekonomin. Oljefyndigheter i västra Uganda har börjat prospekteras 2017. Uganda tillhör från år 2009 inte längre gruppen av ”least developed countries”.

Den fackliga situationen: 

Regeringens uppfattning är att facklig verksamhet är tillåten, på villkor att fackföreningsrörelsen inte blandar sig i politiska angelägenheter. Under de senaste åren har facken inom flera sektorer upplevt ökande problem med att erkännas av arbetsgivarna, speciellt inom textil, järnvägs och hotellbranscherna. Endast ett av 16 textilföretag där facket har mer än de erforderliga 50% av de anställda som medlemmar har erkänt facket. Vid privatiseringar har avtal slutits mellan Finansdepartementet och de nya ägarna som tillåtit massavskedanden och totalt negligerat fackliga aspekter och krav.

Facken i Burundi, Djibouti, Etiopien, Kenya, Rwanda, Tanzania och Uganda samarbetar för att garantera fackliga rättigheter i den gemensamma Östafrikanska marknaden.

Fackliga aktioner förekommer; 2017 strejkade bl.a. läkare, järnvägsarbetare, arbetare vid några kinesiskägda företag. Det blev också omfattande protester mot en ny klädkod inom offentlig verksamhet.

Fackliga organisationer: 

Det finns idag två fackliga centralorganisationer:

NOTU, National Organization of Trade Unions med 23 förbund och 146 000 medlemmar är anslutet till Världsfacket, ITUC. NOTU var tidigare nära knutet till regeringen men är nu oberoende och kritiserar ofta makten.

Confederation of Free Trade Unions (COFTU). COFTU anklagar NOTU för att inte försvara arbetarnas villkor tillräckligt aktivt.

Senast uppdaterad: 

Uppdaterad januari 2016
Kjell Kampe

För merinformation, kontakta                                                                                                          info@uniontounion.org

Världsfackets rättighetsindex
1
2
3
4
5
5+
4 - Trade rights index 4 short
Läs mer
4 - Världsfacket ITUC:s Global Rights Index rankar världens sämsta länder att arbeta i. Indexet omfattar 142 länder som rankas på en skala mellan 1 och 5. Betyg 1 är bäst och 5 är sämst. Rankingen baseras på graden av respekt för de mänskliga rättigheterna i arbetslivet. 4 betyder att det sker systematiska kränkningar.