2018-10-01

Välkommen Sofia

Union to Union välkomnar Sofia Östmark som vår nya kanslichef till kansliet.

Sofia kommer närmast från tjänsten som ambassadör och samordnare för Global Deal och hennes första nya arbetsuppgift blir ett två dagars möte med Union to Unions styrelse. Under mötet kommer viktiga frågor för det framtida fackliga utvecklingssamarbetet att diskuteras.

Sofia Östmark når du på mejl, sofia.ostmark@uniontounion.org

och på telefonnummer 08-798 00 10 och 0730-23 86 30.